//1η Διεπιστημονική Συνάντηση της Π.Φ.Υ. στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

1η Διεπιστημονική Συνάντηση της Π.Φ.Υ. στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

Spread the love

Τόσο στο πεδίο της έρευνας αλλά και στις πρακτικές εφαρμογές που αξιοποιούνται στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), θα επικεντρωθεί  η 1η Διεπιστημονική Συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου, 8:30 -16:00, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, η θεματολογία των εισηγήσεων θα  κυμανθεί γύρω από την «πρόληψη και την Αγωγή Υγείας». Αντιστοίχως, «η θεραπεία και η αντιμετώπιση του ασθενούς στην ΠΦΥ», είναι το επιστημονικό αντικείμενο του δεύτερου μέρους, ενώ κατά το τρίτο μέρος της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των επιστημονικών και ερευνητικών εργασιών που έχουν επιμεληθεί στελέχη της ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).

Με αναπτυγμένη την κοινωνική ευαισθησία που διακρίνει την 3η ΥΠΕ όταν οι λήπτες φροντίδας υγείας απαρτίζονται από «ευαίσθητους πληθυσμούς», ειδικό μέρος της ημερίδας είναι αφιερωμένο σε μελέτη που έχει διενεργηθεί από εκπροσώπους της κοινότητας Ρομά Δενδροποτάμου σε συνεργασία με το Κ.Υ. Ευόσμου.

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  αποτελεί και οφείλει να αποτελεί την πρώτη επαφή του πολίτη με τις δομές υγείας, ως εκ τούτου για  την  3η ΥΠΕ είναι προτεραιότητα υψίστης σημασίας να αποδίδει πάντοτε τα μέγιστα στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών υγείας.


Spread the love