//580 προσλήψεις συμβασιούχων σε 17 δήμους – Μια θέση στο Άργος Ορεστικό

580 προσλήψεις συμβασιούχων σε 17 δήμους – Μια θέση στο Άργος Ορεστικό

Spread the love

ΑΣΕΠΑΣΕΠ: Σύναψη πεντακοσίων ογδόντα (580) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη πεντακοσίων ογδόντα (580) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.

Μια θέση υπάρχει και για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Άργους Ορεστικού


Spread the love