//9 υποτροφίες σπουδών για το έτος 2022-2023 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το IEK ΑΛΦΑ και το Mediterranean College

9 υποτροφίες σπουδών για το έτος 2022-2023 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το IEK ΑΛΦΑ και το Mediterranean College

Spread the love

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία των Mediterranean College, ΙΕΚ ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ Studies και Mediterranean Professional Studies, οι οποίοι προσφέρουν 9 υποτροφίες για το έτος 2022-2023:

(α) ενισχύοντας το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας,

(β) στοχεύοντας να δώσει πνοή στα όνειρα νέων ανθρώπων για σπουδές και

(γ) απαλείφοντας το εμπόδιο της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν οι οικογένειές τους, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά από Παρασκευή 15-07-2022.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρέχεται:

 1. MEDITERRANEAN COLLEGE
 • ΤΡΕΙΣ υποτροφίες διδάκτρων για το α’ έτος σπουδών, στα προγράμματα Bachelor
 • Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%.
 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees προς το Βρετανικό Πανεπιστήμιο (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).
 1. ΙΕΚ ΑΛΦΑ
 • Δύο ετήσιες υποτροφίες διδάκτρων
 1. ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
 • Δύο πλήρεις -ετήσιες- υποτροφίες διδάκτρων
 1. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
 • Δύο πλήρεις –ετήσιες- υποτροφίες διδάκτρων
 • Ειδικά για το πρόγραμμα HPD Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας, διετούς φοίτησης, προϋπόθεση για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις (βαθμολογία έτους > 60%).
 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150€ έως 1.070€, ανάλογα με το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€).

IIOΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
 1. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, ΑΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ.2) και Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2).
 1. Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται οι ήδη εγγεγραμμένοι ή/και οι ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.
 1. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί σε ΑθήναΠειραιάΓλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.
 1. Οι υποτροφίες στα Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ studies και Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης, εκτός των διετών προγραμμάτων.

6. Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.

 1. Οι υποτροφίες στο Mediterranean College, καθώς και στο διετές πρόγραμμα HPD του Mediterranean Professional Studies, αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.
 1. Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.
 1. Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) –ύψους 50€- στο πρόγραμμα.
 2. Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
 3. Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο -συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.
 4. Μετά την ανάδειξη των υποτρόφων με Απόφαση της Περιφέρειας, η Περιφέρεια θα πρέπει να μας αποστείλει τη λίστα όλων των υποψηφίων για τις υποτροφίες, προκειμένου να προσφέρουμε ειδική έκπτωση στα δίδακτρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μας αποσταλούν τα εξής στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, τίτλος σπουδών (πχ. απόφοιτος ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ).

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η έντυπη αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων χορηγούνται από τη Δ/νση Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Διά Βίου Μάθησης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και από τα Τμήματα Παιδείας, Απασχόλησης, Τουρισμού- Πολιτισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα:

Δ/νση Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης  και Διά Βίου Μάθησης- έδρα

Τμήμα Απασχόλησης και Διά Βίου Μάθησης

Δημοκρατίας 27, 2ος όροφος, γρ. 6 & 12, 501 31 Κοζάνη

 • τηλ. επικοινωνίας: 2461351191, 2461351135, 2461351146

Δ/νση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Γρεβενών, Κ. Ταλιαδούρη Τέρμα, 511 00 Γρεβενά

 • τηλ. επικοινωνίας: 24623 53232

Δ/νση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της ΠΕ Καστοριάς, Διοικητήριο, 521 00 Καστοριά

 • τηλ. επικοινωνίας: 24673 50312, 50274

Δ/νση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης Π.Ε. Φλώρινας, Διοικητήριο, 531 00 Φλώρινα

 • τηλ. επικοινωνίας: 23853 50460

και υπάρχουν αναρτημένα τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσο και στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Ενοτήτων (www.pdm.gov.grgrevena.pdm.gov.grkastoria.pdm.gov.grkozani.pdm.gov.grflorina.pdm.gov.gr ).

Η πρωτότυπη αίτηση, (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη υποβάλλεται μαζί

με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 • Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας
 • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.
 • Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (κάρτα ανεργίας του ενδιαφερόμενου, εφόσον υπάρχει, ανεργία γονέα, πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π.).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15-07-2022 στα γραφεία της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Διά Βίου Μάθησης (έδρα) και στα γραφεία των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.

Αιτήσεις που θα φέρουν απαραιτήτως την υπογραφή (σκαναρισμένες) και δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

d.eavm@pdm.gov.gr (για όλη την Περιφέρεια)

d.vepa@kozani.pdm.gov.gr (για Κοζάνη)

d.anaptiksis@grevena.pdm.gov.gr (για Γρεβενά)

d.anaptiksis@kastoria.pdm.gov.gr (για Καστοριά)

d.anaptiksis@florina.pdm.gov.gr (για Φλώρινα)

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την τύχη του αιτήματός τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Πληροφορίες:

Δ/νση Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Διά Βίου Μάθησης (έδρα), 2461351191, 2461351135, 2461351146.

Δ/νση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης Π.Ε. Γρεβενών, 24623 53232

Δ/νση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης Π.Ε. Καστοριάς, 24673 50312, 50274

Δ/νση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης Π.Ε. Φλώρινας, 23853 50460

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς Σπουδών:

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Υπόδειγμα αίτησης


Spread the love