//Άλλος ένας στόχος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε

Άλλος ένας στόχος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε

Spread the love

Δυόμιση (2,5) περίπου χρόνια, μετά την αρχική χαρτογράφηση αναγκών των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Δυτικής Μακεδονίας και την υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 2014-2020, υπογράφηκαν στις 30-08-2022 μεταξύ της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των προμηθευτών οι δύο (2) συμβάσεις της Πράξης “Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500) με ΑΔΑΜ:

α) 22SYMVO1115711 2022-08-30 συνολικής αξίας 999.392,88 € και

β) 22SYMVO11157836 2022-08-30 συνολικής αξίας 2.093.120,00 €

Συνολικά 3.092.512,88

Με συνεχή δουλειά μαζί με άξιους συνεργάτες, παρακολούθηση και εργώδεις προσπάθειες για τη συντομότερη δυνατή ωρίμανση του έργου.

  • Με άψογη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ.
  • Με την αποδοχή του έργου και την πολιτική βούληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και της Υπουργού ΠΑΙΘ.

Από καρδιάς ευχαριστίες σε όσους βοήθησαν για τη θετική έκβαση ενός έργου που θα συμβάλλει:

  • στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών.
  • στη διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση.
  • στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.
  • στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ενίσχυση της προσωπικότητας.
  • στην ολοκληρωμένη και σε βάθος αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου.
  • στην αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων.
  • στην επωφελή χρησιμοποίηση της τεχνογνωσίας που έχουν λάβει αρκετοί εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των επιμορφωτικών προγραμμάτων.
  • στη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, με στόχο τη μείωση των εδαφικών ανισοτήτων, την ενίσχυση της εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις και την πρόληψη της σχολικής διαρροής.

 

Ο χρόνος για την τελική παράδοση άρχισε να κυλά.

Με την παράδοση του εξοπλισμού οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θα έχουν καλυμμένες τις ανάγκες τους σε εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό, γεγονός που εξασφαλίζει την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές της Δυτικής Μακεδονίας και την ουσιαστική υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών μας.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας

 Θοδωρής Μαρδίρης


Spread the love