//Ανακοίνωση για τα έργα του Φυσικού Αερίου στην Καστοριά

Ανακοίνωση για τα έργα του Φυσικού Αερίου στην Καστοριά

Spread the love

Ο Δήμος Καστοριάς αντιλαμβανόμενος τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις εργασίες για την ανάπτυξη δικτύου για το φυσικό αέριο, ενημερώνει ότι με συνεχόμενες οχλήσεις – έγγραφες και προφορικές – προς την αρμόδια εταιρία,  έχει ζητήσει την άμεση αποκατάσταση των σημείων όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει συμμόρφωση των εργοληπτών.

Έχει δε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που τα προβλήματα συνεχιστούν δεν θα διστάσει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα.


Spread the love