//Ανακοίνωση του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Καστοριάς για τα όπλα

Ανακοίνωση του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Καστοριάς για τα όπλα

Spread the love

Οι κάτοχοι όπλων για θήρα, που δεν φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση (επωνυμία κατασκευαστή ή εμπορική ονομασία, χώρα ή τόπο κατασκευής, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής και μοντέλο όπου είναι εφικτό ), είτε έχουν άδεια είτε όχι, θα πρέπει μέχρι και την 9/11/2022 με προσωπική τους ευθύνη να ενδιαφερθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σήμανσης των όπλων τους, επικοινωνώντας έγκαιρα με το Τμήμα Ασφαλείας ή όπου δεν υπάρχει, με το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τη σχετική διαδικασία.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση δίνεται το δικαίωμα σε όσους επιθυμούν, αφού μεριμνήσουν για την σήμανσή τους μέχρι την 09/11/2022, να συνεχίσουν να τα κατέχουν ή να τα πουλήσουν ή να τα μεταβιβάσουν ή να τα εξάγουν-μεταφέρουν σε άλλο κράτος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα όπλα θα αφαιρούνται ή θα κατάσχονται ανάλογα.

Επικοινωνήστε άμεσα με το Τμήμα Ασφαλείας ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας μόνο εάν είστε κάτοχος όπλου για θήρα χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση.


Spread the love