//Ανακοίνωση του Δήμου Άργους Ορεστικού για τον υποχρεωτικό ο καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς

Ανακοίνωση του Δήμου Άργους Ορεστικού για τον υποχρεωτικό ο καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς

Spread the love

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές α)εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, (β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ."(α)" και "(β)" και (δ) εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, γηπέδων με κτίσμα, υποχρεούνται να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και τη συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Πιο συγκεκριμένα υποχρεούνται:

 Στην κοπή και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
 Στην απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 Στην αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
 Στην αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
 Στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
 Στην ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση τους.

Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα στους υπόχρεους πρόστιμο, καθώς και η δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.


Spread the love