//Αναστολή λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας στις 23-12-2020

Αναστολή λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας στις 23-12-2020

Spread the love

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 82293 (ΦΕΚ 5588/Β/18-12-2020) απόφασης της Κυβέρνησης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19, ανακοινώνουμε ότι η λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23-12-2020.

 


Spread the love