//Απλογισμός 1ου εξαμήνου 2020 και προγραμματισμός τρίτου τριμήνου των υπηρεσίων της Περιφέρειας

Απλογισμός 1ου εξαμήνου 2020 και προγραμματισμός τρίτου τριμήνου των υπηρεσίων της Περιφέρειας

Spread the love

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τετάρτη 15/7/2020, ο απολογισμός των πεπραγμένων του πρώτου εξαμήνου του 2020 και ο προγραμματισμός των δράσεων για το τρίτο τρίμηνο του 2020 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος ξεκίνησε την Τρίτη 14/7/2020.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του απολογισμού και του προγραμματισμού παρουσιάστηκαν για κάθε υπηρεσία χωριστά από τους Γενικούς Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων για πρώτη φορά στη μέχρι τώρα λειτουργία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως τόνισε ο κ. Κασαπίδης, σκοπός του απολογισμού και του προγραμματισμού των υπηρεσιών είναι α) να δοθεί η δυνατότητα στις Διευθύνσεις  με αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία να δείξουν το μέγεθος και την ποιότητα του έργου τους, σε συνοπτικά περιγράμματα  και ταυτόχρονα να αποκτηθεί σχετική εμπειρία και ευχέρεια στα στελέχη και β) ο συγχρωτισμός των ανωτέρων υπηρεσιακών στελεχών, οι συνέργειες που θα προκύπτουν, η ανταλλαγή απόψεων και η εμπέδωση στη γνώση του έργου, μέσα από την ανάλυση του προγραμματισμού και των δράσεων της κάθε διεύθυνσης.


Spread the love