//Αποχαιρετιστήρια επιστολή του τέως Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Θοδωρή Μαρδίρη, M.Ed.

Αποχαιρετιστήρια επιστολή του τέως Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Θοδωρή Μαρδίρη, M.Ed.

Spread the love

Μετά από τρία (3) χρόνια και πέντε (5) μήνες στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ένας ιδιαίτερα
σημαντικός και δημιουργικός κύκλος της επαγγελματικής μου ζωής ολοκληρώθηκε την
1/9/2022 λόγω συνταξιοδότησης.

Στη διάρκεια της θητείας μου κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθώ στο
έργο που μου ανέθεσε η πολιτεία για την παροχή ουσιαστικών και ποιοτικών υπηρεσιών
στην εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες) και
στις τοπικές κοινωνίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αρωγοί στην προσπάθειά μου
ήταν το σύνολο των στελεχών της εκπαίδευσης (Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης των Π.Ε.
της Περιφέρειάς μας, Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δ.Μ.,
Προϊστάμενοι/ες Κ.Ε.ΠΕ.Α. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων), καθώς
και οι συνεργάτες/τιδές μου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής
Μακεδονίας. Τους/ις ευχαριστώ όλους και όλες από καρδιάς.
Θέλω, επίσης, να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου, για την ειλικρινή και έμπρακτη
διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν, στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., στους
συναδέλφους/ισσες Περιφερειακούς/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, στα μέλη των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων, στα μέλη Συνδικαλιστικών Συλλόγων των Εκπαιδευτικών, στα
μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και, βέβαια, στους/στις εκπαιδευτικούς όλων
των βαθμίδων, οι οποίοι/ες, παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες και αντιξοότητες, πασχίζουν
καθημερινά να μεταδώσουν γνώσεις και αξίες στους/ις μαθητές/τριές μας.
Δεν θα ήθελα να παραλείψω τις θερμές ευχαριστίες μου και στους αιρετούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού της Περιφέρειάς μας, στα Όργανα Διοίκησης και στα μέλη
Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. και στους
εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων για τη συνεργασία μας στο πλαίσιο εφαρμογής
πολλών κοινωνικών καινοτομιών, ιδιαίτερα στη διάρκεια της πολύ δύσκολης περιόδου της
πανδημίας, η οποία δεν επέτρεψε την εφαρμογή του αρχικού μας σχεδιασμού, για σχετικές
συνέργειες, σε όλη του την έκταση.
Επιχειρώντας μία σύντομη αποτίμηση του έργου που επιτελέσαμε, επιτρέψτε μου την
αναφορά σε ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία/σημεία του:
 Με ομαδική, συστηματική, μεθοδική και σκληρή δουλειά, καταφέραμε να
ανταπεξέλθουμε επιτυχώς στη διαχείριση των ζητημάτων που προέκυψαν από την
πανδημία, με τη συνδρομή όλων, των εκπαιδευτικών συμπεριλαμβανομένων. Παρά
τις αρχικές δυσκολίες, πετύχαμε την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που
κράτησε τους μαθητές/τριές μας σε επαφή με το σχολικό περιβάλλον. Οργανώσαμε
και λειτουργήσαμε Διαπεριφερειακά Τμήματα για την υλοποίηση εξ αποστάσεως
μαθημάτων σε ευάλωτους/ες μαθητές/τριες και φροντίσαμε για την ασφαλή
παρουσία των μαθητών/τριών στα σχολεία κατά τη δια ζώσης λειτουργία τους, με
εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλλων σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
 Μετά από διερεύνηση – χαρτογράφηση των αναγκών των σχολικών μονάδων και των
υπόλοιπων δομών εκπαίδευσης και διοίκησης της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας όσον
αφορά στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό τους, διαμορφώσαμε και υποβάλαμε πρόταση
με στόχο την αναβάθμισή του μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Με
άψογη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ., η πρόταση έγινε αποδεκτή
και χρηματοδοτήθηκε με 3.100.000€. Πρόσφατα, στις 30/8/2022, υπογράφηκαν από
την Υπουργό ΠΑΙ.Θ. και τους σχετικούς προμηθευτές οι αντίστοιχες συμβάσεις και ο
χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού έχει ήδη ξεκινήσει να «τρέχει». Η επικείμενη
κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών και
διοικητικών δομών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
σε εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό θα συμβάλει σημαντικά στην ποιοτική
αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στην ουσιαστική υποστήριξη του
έργου των εκπαιδευτικών μας.
 Για την προαγωγή του πληροφορικού εγγραμματισμού και την υποστήριξη των
μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, σχεδιάστηκε
και προωθήθηκε ως δράση καινοτομίας η ίδρυση μίας νέας εκπαιδευτικής δομής,
των «Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.)», στις πέντε πολυπληθέστερες πόλεις της Περιφέρειας
(Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Φλώρινα). Η αρχική ιδέα δημιουργίας
των Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. (http://pektpe.xyz/) παρουσιάστηκε στην τότε Υφυπουργό Παιδείας,
κα Σοφία Ζαχαράκη και έτυχε της έγκρισής της. Στα τρία χρόνια λειτουργίας τους οι
Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας υλοποίησαν εκατοντάδες δράσεις επιμόρφωσης,
καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια για χιλιάδες
μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, ενώ αποτελούν ήδη σύγχρονους και
λειτουργικούς κόμβους σύνδεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών
κοινωνιών (μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, στελεχών και δομών εκπαίδευσης,
φορέων αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων κ.λπ.). Ο τριετής απολογισμός των
Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://tinyurl.com/9j85ha6j.
 Επεκτάθηκε ο θεσμός του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., που
δίνει την ευκαιρία σε μαθητευόμενους/ες να εναλλάσσουν τον μαθησιακό χρόνο
μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, λαμβάνοντας αμοιβή και
ασφαλιστική κάλυψη.
 Σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ. ιδρύθηκαν 2 Πειραματικά Νηπιαγωγεία, 1 Πειραματικό
Δημοτικό Σχολείο και 1 Πρότυπο Γενικό Λύκειο, καθώς και 1 Πρότυπο ΕΠΑ.Λ.
 Στο πλαίσιο ανάληψης καινοτόμων δράσεων, η Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας υπέβαλε
δύο προτάσεις στην Υπουργό ΠΑΙ.Θ. Οι προτάσεις υπεβλήθησαν στις 2/9/2021 και
αφορούν στο σύνολο των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της χώρας. Ειδικότερα: α) Για την κάλυψη της αδήριτης ανάγκης της
συμπόρευσης της εκπαιδευτικής μας πολιτικής με τις διεθνείς υποχρεώσεις της
χώρας για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή/κρίση,
υπεβλήθη πρόταση για την υιοθέτηση της «Ολιστικής Προσέγγισης της
Βιωσιμότητας/Αειφορίας στη Σχολική Μονάδα», ακολουθώντας όσα προτάθηκαν στη
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 2016 (COP 22) στο
Μαρακές και β) Για τη λειτουργική προώθηση του πληροφορικού εγγραμματισμού,
υπεβλήθη πρόταση οριζόντιας ανάπτυξης των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.) σε όλη τη χώρα. Την πρόταση
υποστηρίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών
Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.), καθώς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ).
 Για τη θεμελίωση ουσιαστικών συνεργειών και τη διαμόρφωση βέλτιστων συνθηκών
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, υπεγράφη στις 13/5/2021
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, θέτοντας τις βάσεις για τη βελτίωση
του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην περιοχή. Η πρωτοβουλία
εξασφαλίζει το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τριών
βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας) και
υποστηρίζει τη διαμόρφωση του οδικού χάρτη για την εκπλήρωση στη Δυτική
Μακεδονία του 4ου στόχου του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030, που
επικεντρώνεται στην προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους.
 Ως δράση για την εξωστρέφεια της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας και την ανάληψη και
υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, υποβλήθηκε πρόταση και επιτεύχθηκε η
Διαπίστευση Erasmus +, με κωδικό 2020-1-EL01-KA120-SCH-094714, από το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus+,
που εξασφαλίζει στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας απλουστευμένη πρόσβαση σε
ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του Νέου
Προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Ήδη υλοποιούνται
δύο σχετικά προγράμματα, που εμπλέκουν 14 το πρώτο και 27 σχολικές μονάδες το
δεύτερο. Παράλληλα, η Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στην
υλοποίηση και άλλων επτά (7) Προγραμμάτων Erasmus +.
 Η Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα
«Χαράσσοντας τον δρόμο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια
σχολεία και τη διάδοση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με
ακρωνύμιο “LED”, του Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”. Το
Πρόγραμμα, με εταίρους την Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Αλβανίας, την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ.) και τους Δήμους Δερόπολης και
Κορυτσάς, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021. Στο πλαίσιο του Προγράμματος,
πραγματοποιήθηκε ενεργειακή αναβάθμιση μίας σχολικής μονάδας και
δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση των Α.Π.Ε. σε σχολικά κτίρια.
 Στην κατεύθυνση της εφαρμογής κοινωνικών καινοτομιών, αναπτύχθηκαν πολλές
συνεργασίες με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού και την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας
του ΕΣΠΑ 2014-2020 και δράσεις, όπως τοπικοί διαγωνισμοί πληροφορικήςρομποτικής κ.ά..
 Τέλος, στη διάρκεια της θητείας μου, διοργανώθηκαν από την Π.Δ.Ε. Δυτικής
Μακεδονίας δεκάδες επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και
άλλες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας. Διοργανώθηκαν, επίσης,
δύο (2) Θερινά Σχολεία για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες με
θέματα πληροφορικού εγγραμματισμού, προγραμματισμού και ρομποτικής.
Ολοκληρώνοντας, εύχομαι στην αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας, κ. Δέσποινα Παπαδοπούλου, καλή δύναμη και επιτυχία στα νέα της
καθήκοντα και σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα μία ασφαλή και δημιουργική χρονιά.
Δρ. Θοδωρής Μαρδίρης, M.Ed


Spread the love