//Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γε. Π. Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για τον Σεπτέμβριο 2021

Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γε. Π. Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για τον Σεπτέμβριο 2021

Spread the love

Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για τον Σεπτέμβριο 2021

 


Spread the love