//Αποτελέσματα για πόσιμο νερό σε Καστοριά και κοινότητες του δήμου

Αποτελέσματα για πόσιμο νερό σε Καστοριά και κοινότητες του δήμου

Spread the love

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεωντου μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2020, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 24.06.20 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2020, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Βασιλειάδας, Μελισσοτόπου, Σταυροποτάμου, Ν.Οικισμού, Μακροχωρίου,Αγ.Αντωνίου, Λεύκης,Ν.Λεύκης, Τσάκωνης, Αυγής, Ποριάς, Αποσκέπου, Κεφαλαρίου, Μανιάκων, Πενταβρύσου και Οινόηςείναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.


Spread the love