//Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου στο 2ο Φόρουμ Επιχειρηματικότητας Καστοριάς

Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου στο 2ο Φόρουμ Επιχειρηματικότητας Καστοριάς

Spread the love

Διαβάστε παρακάτω τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου, στο 2ο Φόρουμ Επιχειρηματικότητας Καστοριάς 2024.

Χαιρετίζω τό 2ο Φόρουμ ᾽Επιχειρηματικότητας Καστοριᾶς καί εὔχομαι στούς διοργανωτές του καλή ἐπιτυχία καί γόνιμη τελεσφορία.

Ἡ Καστοριά, κατά κοινή ὁμολογία, ἔχει μεγάλο πλοῦτο φυσικό, πολιτιστικό, ἱστορικό, καί συνεπῶς πολλές εὐκαιρίες γιά τούς ἀνθρώπους της νά ἐργασθοῦν καί νά προοδεύσουν.

Συγχρόνως διαθέτει καί καλό ἀνθρώπινο δυναμικό, μέ ποικίλα χαρίσματα.

Γι᾽ αὐτό καί μοιάζει ἀδικαιολόγητη ἡ ἐγκατάλειψη τῆς Ἐπαρχίας μας ἀπό τούς ἀνθρώπους της καί κυρίως ἀπό τούς νέους.

Προφανῶς τό Συνέδριό σας ἔχει σκοπό νά δώσει ἀπαντήσεις σέ αὐτήν τήν μεγάλη ἀντίθεση, δηλαδή τοῦ ποικίλου καί μεγάλου πλούτου τῆς Καστοριᾶς ἀπό τήν μιά μεριά καί τῆς ἐγκατάλειψής της ἀπό τήν ἄλλη.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἐκκλησία, ἔχω τονίσει πολλές φορές ὅτι ὁ Ἐκκλησιαστικός-πολιτιστικός πλοῦτος τῆς περιοχῆς εἶναι πολύ μεγάλος καί ἄν γίνει γνωστός καί προσβάσιμος στό πλατύ κοινό, ἡ πόλη καί ἡ ἐπαρχία της θά ὠφεληθεῖ τά μέγιστα καί θά φθάσει ἄλλες παρόμοιες πόλεις στήν ἐπισκεψιμότητα καθ᾽ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ χρόνου.

Ἔχουμε, ὡς Μητρόπολη, ἀρκετές σκέψεις στό θέμα αὐτό, πού εὐελπιστοῦμε νά ἐφαρμοσθοῦν.

Ὅσον ἀφορᾶ τά ἄμεσα μέτρα, στήν πρόσφατη σύσκεψη τῶν τοπικῶν παραγόντων γιά τό Πάσχα στήν Βυζαντινή Καστοριά, τόνισα καί πρότεινα, μεταξύ ἄλλων, δύο ἀπαραίτητα ἐφαρμόσιμα μέτρα πού θά αὐξήσουν ἄμεσα τήν ἐπισκεψιμότητα στήν παλαιά πόλη τῆς Καστοριᾶς.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἐξασφάλιση ἀπό τόν Δῆμο σέ συνεργασία μέ τήν Τροχαία τῆς διεύλευσης τῶν λεωφορείων ἀπό τήν ὁδό Μητροπόλεως στήν Ὁμόνοια, ὅπου θά ἀφήνουν τούς ἐπισκέπτες· στήν Ὁμόνοια καί σέ ἄλλα 2-3 κεντρικά σημεῖα τῆς ἄνω παλαιᾶς πόλης, ὅπως στό Μουσεῖο καί στήν περιοχή τοῦ Γυμνασίου Γερμανοῦ Καραβαγγέλη.

Καί ἤδη χαιρετίζουμε τήν ἔναρξη τῆς συνεργασίας τῶν δύο ὡς ἄνω φορέων γιά τήν πραγματοποίηση αὐτοῦ τοῦ πρώτου βήματος.

Καί τό δεύτερο εἶναι ἡ ἐξασφάλιση ξεναγῶν ἤ ἐθελοντῶν γιά τήν φύλαξη τῶν Ἱερῶν Ναῶν – Μνημείων.

Πέραν τῶν δύο αὐτῶν μέτρων, ἐννοεῖται ὅτι χρειάζονται καί ἄλλα, στήν προοπτική τῆς ἐνημέρωσης τῶν ἐπισκεπτῶν καί προβολῆς τῆς Βυζαντινῆς Καστοριᾶς.

Ἄλλα μέτρα θά εἶναι βραχυπρόθεσμα, ὅπως ἡ διαφημηστική προβολή καί ἡ διαμόρφωση προγραμμάτων περιήγησης, καί ἄλλα μέτρα θά εἶναι μακροπρόθεσμα, ὅπως ἡ πολεοδομική ἀποσυμπίεση τῶν μνημείων, δηλαδή ἡ ἀνάδειξη τοῦ περιβάλλοντος χώρου τους καί ἡ σύνδεση μεταξύ τους.

Μέ τίς σκέψεις αὐτές εὔχομαι καλή ἐπιτυχία στό Συνέδριό σας γιά τό καλό τῆς εὐλογημένης Ἐπαρχίας μας.


Spread the love