//ΔΕΥΑΚ: Αποτελέσματα πόσιμου νερού Καστοριάς και Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΕΥΑΚ: Αποτελέσματα πόσιμου νερού Καστοριάς και Δημοτικών Ενοτήτων

Spread the love

Αποτελέσματα αναλύσεων πόσιμου νερού  Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών& χημικώναναλύσεωντου μηνόςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥέτους 2021, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 07.12.21& 22.12.21το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2021, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Ιεροπηγής, Αγ.Κυριακής,  Α.Μελά,Κ.Μελά,Χαλάρας,Μαυροκάμπου, Αγ.Αντωνίου ,Κορησού,Μανιάκων, Πενταβρύσου, Κεφαλαρίου, Αυγής, Χιλιοδένδρου, Ν.Λεύκης, Μεσοποταμίας, Οινόης, Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Τοιχιού και Δισπηλιούείναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.


Spread the love