//ΔΕΥΑΚ: Δύο σημαντικές δράσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού

ΔΕΥΑΚ: Δύο σημαντικές δράσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Spread the love

Δύο πολύ σημαντικές δράσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού του Δήμου Καστοριάς δρομολογούνται με την ένταξη στο Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των μελετών:

1. Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2. Ειδικής Υδρογεωλογικής μελέτης με βάση τις απαιτήσεις των σχεδίων διαχείρισης της οδηγίας 2000/60 ΕΚ για τον καθορισμό και οριοθέτηση ζωνών ή/ και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα και Υδραυλικής μελέτης ελέγχου τεχνικής και υδραυλικής επάρκειας στις κεφαλές του συστήματος υδροδότησης ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σκοπός των δράσεων αυτών, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, είναι η προστασία και ασφάλεια των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑ Καστοριάς, με στόχο την ελαχιστοποίηση της παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή.

 


Spread the love