//Δήμος Άργους Ορεστικού: 11 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δήμος Άργους Ορεστικού: 11 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Spread the love

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Άργους Ορεστικού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 28/07/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/08/2022 είτε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 35 Τ.Κ.52200 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 2467351313

είτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ email: dproto@argosorestiko.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την προκήρυξη

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης απασχόλησης με την ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Γκρέιντερ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/07/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 08/08/2022
είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 35 Τ.Κ.52200
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 2467351313

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την προκήρυξη

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης


Spread the love