//Δήμος Εορδαίας: Έγκριση της διακήρυξης για το Υποέργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ»

Δήμος Εορδαίας: Έγκριση της διακήρυξης για το Υποέργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ»

Spread the love

Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτ. Μακεδονίας η διακήρυξη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ», το οποίο αφορά στην  αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πτολεμαΐδας ώστε να είναι εφικτή η διασύνδεση με την ΕΕΛ όλων των οικισμών πέριξ της πόλης της Πτολεμαΐδας.

 

Πιο συγκεκριμένα μετά από την υποβολή αιτήματος ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων (επικαιροποιημένη μελέτη έργου-τευχών Δημοπράτησης) από την Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας, εκδόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης για το εν λόγω έργο, με τις προγραμματιζόμενες εργασίες του οποίου αναβαθμίζεται η εγκατάσταση για ονομαστική ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 12.000 κυβικών μέτρων, που αντιστοιχούν σε 75.000 κατοίκους.

 

Στο συγκεκριμένο αντικείμενο του έργου προϋπολογισμού 1.612.903,23 ευρώ, περιλαμβάνεται η αναβάθμιση μόνο του τμήματος δευτεροβάθμιας επεξεργασίας της εγκατάστασης, τα υπόλοιπα τμήματα της εγκατάστασης τα έργα εισόδου, η προεπεξεργασία, η μονάδα βοθρολυμάτων, η απολύμανση / τελική διάθεση και η διαχείριση της ιλύος, εκσυγχρονίζονται και αναβαθμίζονται με άλλη παράλληλη εργολαβία που ήδη εκτελείται με προϋπολογισμό 2.338.709,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Συνολική Δημόσια Δαπάνη).

 

Με το παρόν έργο εκσυγχρονίζονται:

 

  • Οι δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης με τον υποστηρικτικό τους εξοπλισμό και αντλιοστάσια, ηλεκτροστάσια.
  • Οι δεξαμενές αερισμού / νιτροποίησης / απονιτροποίησης και τα συστήματα της κυρίως δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, με τον υποστηρικτικό τους εξοπλισμό.
  • Οι δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, με τον υποστηρικτικό τους εξοπλισμό και αντλιοστάσια, ηλεκτροστάσια.

 

Να σημειωθεί ότι άμεσα στο προσεχές διάστημα θα ακολουθηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΕ οι διαδικασίες εγκρίσεων και δημοπράτησης του έργου για ανάδειξη αναδόχου που θα προχωρήσει στην υλοποίηση του, κάνοντας για ακόμα μία φορά απολύτως κατανοητή την στόχευση της δημοτικής αρχής : Με έργα υποδομής και μακρόπνοου σχεδιασμού η Εορδαία αλλάζει στην πράξη.


Spread the love