//Δήμος Γρεβενών: Μελέτη Κτηματογράφησης της Ζώνης του Αγωγού Φυσικού Αερίου “Ποσειδών”

Δήμος Γρεβενών: Μελέτη Κτηματογράφησης της Ζώνης του Αγωγού Φυσικού Αερίου “Ποσειδών”

Spread the love

Στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση κτηματολογικής μελέτης για τη διέλευση του Αγωγού Φυσικού Αερίου “Ποσειδών”, τμήμα του οποίου διασχίζει και το Δήμο Γρεβενών, γίνεται γνωστό ότι κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τον κύριο του έργου, ξεκινά η διαδικασία κτηματογράφησης της ζώνης του Αγωγού που απαιτείται για την αδειοδότηση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών ΑΕ έχει αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης αυτής στη Σύμπραξη των εταιρειών C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Ειδικότερα, η εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέλος της ανωτέρω σύμπραξης, έχει αναλάβει τη σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων/πινάκων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για το χερσαίο τμήμα του έργου. Η εν λόγω μελέτη, εκπονείται από την εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ, η οποία είναι εγκεκριμένος υπεργολάβος της C&M TEXNIKH A.E.

Επομένως, οι δημότες του Δήμου Γρεβενών που έχουν έννομο συμφέρον γιατί οι ιδιοκτησίες τους επηρεάζονται από τη διέλευση του παραπάνω Αγωγού Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο κτηματογράφησης που θα στεγάζεται στο Κοινοτικό Κατάστημα της Κνίδης από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 και με ώρες εξυπηρέτησης από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την τεχνική εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες των Τοπικών Κοινοτήτων Καλλιθέας, Κρανέας, Αγίων Θεοδώρων, Σιταρά, Φελλίου, Καλοχίου, Κνίδης, Πυλωρών και Εξάρχου θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο κτηματογράφησης της Κνίδης Γρεβενών, στις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες, με σκοπό να ενημερωθούν, από εκπρόσωπο της εταιρείας, για τα προκαταρτικά κτηματολογικά διαγράμματα και τους πίνακες ιδιοκτητών και να συμπληρώσουν το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας προσκομίζοντας αντίγραφα των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας τους καθώς και σχετική πρόσθετη πληροφορία ή έγγραφο που πιθανώς διαθέτουν (τοπογραφικά διαγράμματα κλπ.).

 

 


Spread the love