//Δήμος Καστοριάς: 100.000 ευρώ για το ΚΑΠΗ και τους δύο παιδικούς σταθμούς

Δήμος Καστοριάς: 100.000 ευρώ για το ΚΑΠΗ και τους δύο παιδικούς σταθμούς

Spread the love

Χρηματοδότηση Δράσεων για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών εντός της περιοχής παρέμβασης του ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς, προϋπολογισμού 100.000 €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη Πράξης, προϋπολογισμού 100.000 €, η οποία αφορά στη χρηματοδότηση Δράσεων για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών εντός της περιοχής παρέμβασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) του Δήμου Καστοριάς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και Δικαιούχο το Δήμο Καστοριάς.

Στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνεται η προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Απασχόλησης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των Παιδικών Σταθμών (Α και Β) του Δήμου Καστοριάς τα οποία εδρεύουν εντός της περιοχής παρέμβασης του ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών και υποδομών κοινωνικής φροντίδας του Δήμου, με έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού.


Spread the love