//Έγκριση 30.000€ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προς την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Έγκριση 30.000€ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προς την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Spread the love

Έγκριση 30.000€ από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας προς την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας και το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας για έρευνα: Χρήση των Γουνεδερμάτων στο πλαίσιο της αισθητηριακής Ολοκλήρωσης Ατόμων με Αυτισμό.

Βασικός στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η εκπόνηση επιστημονικής έρευνας ώστε να μελετηθεί το πώς η χρήση γουνοδερμάτων μπορεί να συντελέσει στην αισθητηριακή ολοκλήρωση ατόμων με αυτισμό, προσφέροντας από τη μια στα άτομα με αυτισμό αισθητηριακές εμπειρίες που θα συμβάλλουν στην οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος, έτσι ώστε να αντιδρούν και να χρησιμοποιούν το σώμα τους με οργανωμένο και προσαρμοστικό τρόπο απέναντι στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και από την άλλη, να συμβάλλει στη θετική εικόνα απέναντι στον κλάδο της εκτροφής και της γουνοποιίας, αναδεικνύοντας  μια διαφορετική θεώρηση του προϊόντος της γούνας.

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου θα προσδώσει η συνεργασία της ομάδας έργου με την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Καστοριάς καθώς και με την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Κοζάνης.

Η εμπειρία των δύο φορέων στην αντιμετώπιση περιστατικών αυτισμού θα συνδράμει απόλυτα στην αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας.

Η υλοποίηση του ερευνητικού έργου προβλέπεται να έχει διάρκεια 9 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί σε 3 φάσεις. Στην 1η  φάση θα αποτυπωθεί αναλυτικά η επίδραση της χρήσης των γουνοδερμάτων στα άτομα με αυτισμό, στη 2η φάση θα γίνει η πιλοτική χρήση του εξοπλισμού αισητηριακής ολοκλήρωσης και στην 3η φάση θα παραχθούν συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση των γουνοδερμάτων στη συμπεριφορά και την ικανότητα εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό.


Spread the love