//Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργικής αναβάθμισης της σύνδεσης του Άργους με την παραλίμνια ζώνη και την Εγνατία

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργικής αναβάθμισης της σύνδεσης του Άργους με την παραλίμνια ζώνη και την Εγνατία

Spread the love

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη έργου λειτουργικής αναβάθμισης της οδικής σύνδεσης της πόλης του Άργους Ορεστικού με τη νότια παραλίμνια ζώνη της Καστοριάς και την Εγνατία Οδό, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 3.527.400 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Άργους Ορεστικού.

Το έργο αφορά στην βελτίωση της υφιστάμενης σύνδεσης της πόλης του Άργους Ορεστικού με την παραλίμνια ζώνη της Καστοριάς και την Εγνατία Οδό και περιλαμβάνει την ανακατασκευή τεσσάρων ισόπεδων κόμβων και τμήματος οδού μήκους περίπου 3,5 Χλμ. Το οδικό αυτό τμήμα ενώνει με άμεσο τρόπο (μικρότερη διαδρομή έναντι οποιασδήποτε άλλης διαδρομής), την πόλη του Άργους Ορεστικού και κατ’ επέκταση τους όμορους οικισμούς, με τους παραλίμνιους οικισμούς του Νομού Καστοριάς.

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 7 – «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.


Spread the love