//Ενημέρωση για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας – Μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ενημέρωση για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας – Μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19

Spread the love

Κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 επείγουσας εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σε εφαρμογή της Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899), για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως και τις 30-11-2020 και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας στα πλαίσια εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μόνο κατόπιν προηγηθείσας τηλεφωνικής συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο θα μπορούν πολίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου, μόνο για απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις.

Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν, με τον ίδιο τρόπο, τα αιτούμενα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας:

 • Πρωτόκολλο-2463350128.
 • Διοικητικές Υπηρεσίες-2463350128.
 • Οικονομικές Υπηρεσίες-2463350163, 2463350159
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-2463027088/2463027066.
 • Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/ Πολεοδομία-2463027088/2463027066.
 • Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-2463022857.
 • Γραφείο Δημάρχου-2463350100.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας: protokolo@ptolemaida.gr.

 

Επίσης από πλευράς Δήμου Εορδαίας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 • Επιφυλακή οχημάτων για την μεταφορά πολιτών ευπαθών κατηγοριών.
 • Λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 2463053154, για την πληροφόρηση και τη στήριξη των δημοτών (η γραμμή λειτουργεί από 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ).
 • Προληπτικές απολυμάνσεις σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στην Πτολεμαΐδα και στις Κοινότητες.
 • Οργάνωση βαρδιών αποκομιδής απορριμμάτων.
 • Μέτρα για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς για τα οποία θα υπάρξει ξεχωριστή αναλυτική ανακοίνωση.

O Δήμος Εορδαίας στα πλαίσια μέτρων πρόληψης και προστασίας έναντι της εξάπλωσης του κορωνοϊού προχώρησε σε απολυμάνσεις σχολείων, ενώ ενίσχυσε τις υπηρεσίες καθαρισμού των μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν, με καθαρίστριες που εργάζονται σε Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.  Ακόμα πραγματοποιήθηκαν πλύσεις και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων στην πόλη της Πτολεμαΐδας καθώς και στις Κοινότητες του Δήμου. Οι συγκεκριμένες εργασίες πραγματοποιούνται με το ειδικό μηχάνημα (καδοπλυντήριο) του Δήμου και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, κατόπιν προγραμματισμού που έχει γίνει, έτσι ώστε να πλυθούν όλοι οι κάδοι.

Εδώ να επιστήσουμε την προσοχή στους συμπολίτες μας, αναφορικά με την ορθή χρήση των κάδων απορριμμάτων και ειδικότερα με τις χρησιμοποιημένες μάσκες και τα γάντια μιας χρήσης. Τα συγκεκριμένα δεν είναι ανακυκλώσιμα οπότε πρέπει να αποθέτονται στους πράσινους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων και όχι στους μπλε της ανακύκλωσης.

Τέλος ο Δήμος Εορδαίας παρακαλεί τους δημότες του να τηρούν αυστηρά τα μέτρα και κυρίως των περιορισμό των μετακινήσεων, καθώς επίσης τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες που έχει εκδώσει το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, συμβάλλοντας έτσι από πλευράς τους στην προσπάθεια κατά της περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού.


Spread the love