//Ενημέρωση για την λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας λόγω κορωνοϊού

Ενημέρωση για την λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας λόγω κορωνοϊού

Spread the love

Κατόπιν της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 4484/11-10-2020), η οποία εστάλη με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 επείγουσα εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μόνο κατόπιν προηγηθείσας τηλεφωνικής συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες .

 Κατόπιν της τηλεφωνικής συνεννόησης και αν αυτό είναι απαραίτητο θα μπορούν οι πολίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου, με προτεραιότητα σε επείγουσες και αναγκαίες περιπτώσεις.

Οι πολίτες επίσης μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν, με τον ίδιο τρόπο, τα αιτούμενα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας:

 

  • Πρωτόκολλο-2463350128.
  • Διοικητικές Υπηρεσίες-2463350128.
  • Οικονομικές Υπηρεσίες-2463350163, 2463350159.
  • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-2463027088/2463027066.
  • Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/ Πολεοδομία-2463027088/2463027066.
  • Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-2463022857.
  • Γραφείο Δημάρχου-2463350100.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση για αιτήματα πολιτών προς τις υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας: protokolo@ptolemaida.gr.

 

 


Spread the love