//Ένταξη του έργου << Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας >>, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ένταξη του έργου << Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας >>, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Spread the love

Την ένταξη του έργου, << Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας >> προϋπολογισμού 29.938.878,76 ευρώ, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.

                  Το έργο αφορά επεμβάσεις σε 469 σημεία μειωμένης Οδικής Ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Γρεβενών, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Φλώρινας).

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος είτε με ανακατασκευή της υποδομής είτε με αντικατάσταση της παλιάς ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθητική, διαμόρφωση των υφιστάμενων τριγωνικών τάφρων, αποξήλωση εμποδίων που περιορίζουν την ορατότητα, τοποθέτηση πινακίδων και διαγράμμιση της οδού, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, συντήρηση των υφιστάμενων τεχνικών, καθώς και εργασίες ηλεκτροφωτισμού.

Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει:

  • Στην καλή λειτουργία του οδικού δικτύου και την μείωση των κινδύνων οδικών ατυχημάτων
  • Στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης στην φάση κατασκευής του έργου.
  • Στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων τουριστικών περιοχών
  • Στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της μείωσης των εκπομπών καυσαερίων.

 

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου δράσεων που έχουν σχεδιαστεί, προγραμματιστεί και υλοποιούνται σταδιακά από την Περιφερειακή Αρχή, για την βελτίωση της ασφάλειας και τη λειτουργικότητα των οδικών μεταφορών, με άμεσα οφέλη για τους χρήστες των οδικών δικτύων, τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και την περιφερειακή οικονομία. Ήδη τα τελευταία τρία χρόνια έχουν διατεθεί 30.000.000,00 ευρώ για την συντήρηση και βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού μας οδικού δικτύου.


Spread the love