//Επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζόμενους από τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς

Επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζόμενους από τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς

Spread the love

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» σας ενημερώνει ότι διοργανώνει Επιδοτούμενα Σεμινάρια για Εργαζόμενους, στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 2019 του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. (υπεύθυνη ΚΕΚ, κ. Αφεντούλη Ζήνα κιν. 6955015717).

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου:

• Διάρκεια προγράμματος: 40 ώρες (εκτός ωραρίου εργασίας – απογευματινές ώρες).

• Ποσό επιδότησης: 200 ευρώ καθαρά / άτομο.

• Βεβαίωση παρακολούθησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 49 εργαζόμενους.

• Να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ (με ένσημα) ή σε αναστολή.

Ημερομηνία λήξης δηλώσεων συμμετοχής: 20/11/2020.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς τα τμήματα θα είναι ολιγομελή.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να σας αποσταλεί η αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα την κ. Αφεντούλη Ζήνα 6955015717.


Spread the love