//Επίσκεψη Θωμά Μάνου στις εργασίες εκτέλεσης του έργου Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα της εθνικής οδού Δισπηλιό – Καστοριά – ΦΩΤΟ

Επίσκεψη Θωμά Μάνου στις εργασίες εκτέλεσης του έργου Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα της εθνικής οδού Δισπηλιό – Καστοριά – ΦΩΤΟ

Spread the love

Επίσκεψη του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στις εργασίες εκτέλεσης του έργου της Έδρας με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Καστοριάς» και προϋπολογισμό 3.800.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Θωμάς Μάνος, ο Προϊστάμενος του τμήματος Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων Έδρας και Επιβλέπων του έργου Αθανάσιος Βούρας και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε» Ηρακλής Αποστολίδης.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο τμήμα της εθνικής οδού Δισπηλιό-Καστοριά αφορούν κατασκευή αντιολισθητικής ασφάλτου ειδικού τύπου, διαγράμμιση της οδού, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων, οριοδεικτών και έργα πρασίνου για την βελτίωση της ορατότητας.

Η Περιφερειακή Αρχή αναβαθμίζει το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, έχοντας ως άμεση προτεραιότητα την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.


Spread the love