//Επτά οι εστίες Καταρροϊκού Πυρετού στην Καστοριά – Τι επισημαίνει η Αντιπεριφέρεια (Χάρτης)

Επτά οι εστίες Καταρροϊκού Πυρετού στην Καστοριά – Τι επισημαίνει η Αντιπεριφέρεια (Χάρτης)

Spread the love

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνεται ότι έχουν εμφανιστεί 8 νέες εστίες Καταρροϊκού Πυρετού, εκ των οποίων επτά (7) στην ΠΕ Καστοριάς και μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Κοζάνης.

Στις εστίες στην Π.Ε. Καστοριάς,, τέθηκε η υποψία του νοσήματος κατόπιν διαπίστωσης κλινικών συμπτωμάτων σε πρόβατα. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση της εστίας στην Τοπική Κοινότητα Μελά, πρόκειται για συστεγαζόμενες εκτροφές μικρών μηρυκαστικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η  διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυπο BTV-4.

Στις μολυσμένες εκτροφές έχουν ήδη ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού και την 494/52485/Β΄635/2020 Υπουργική Απόφαση για την Επιτήρηση του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου.

Με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου, οριοθετείται ζώνη ελέγχου γύρω από κάθε εστία σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από την κάθε μολυσμένη εκτροφή. Σε αυτές περιλαμβάνονται τμήματα των Π.Ε. Καστοριάς (Δήμοι Άργους Ορεστικού, Καστοριάς και Νεστορίου), Κοζάνης (Δήμοι Αμύνταιου, Κοζάνης, Βοΐου και Εορδαίας) και Φλώρινας (Δήμοι Φλώρινας και Πρεσπών).

Εικόνα 1. Εστίες Κ.Π. στις Π.Ε. Καστοριάς και Κοζάνης και απεικόνιση Ζωνών Ελέγχου ακτίνας 20 χιλιομέτρων

Στις ζώνες αυτές απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων ευαίσθητων στον ιό (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή) για 21 ημέρες, με εξαίρεση τη μετακίνηση ζώων μόνο για άμεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου (ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης στην ακτίνα των 20χλμ, στην πλησιέστερη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση εντός της ζώνης προστασίας, όπως ορίζεται παρακάτω) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής συγκεκριμένα:

α) Τα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν έχουν εξετασθεί κλινικά και δεν εμφανίζουν

κανένα κλινικό σύμπτωμα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου κατά την ημέρα της μεταφοράς.

β) Πριν τη μετακίνησή τους στο σφαγείο στα προς σφαγή ζώα (μηρυκαστικά) έχει εφαρμοσθεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσματα σε ότι αφορά το χρόνο αναμονής για τα ζωικά προϊόντα).

γ) Η αρμόδια αρχή στον τόπο αποστολής κοινοποιεί τη σκοπούμενη μετακίνηση των ζώων στην αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη φόρτωση των ζώων.

δ) Η μετακίνηση πραγματοποιείται μετά από επαρκή εφαρμογή κατάλληλων εντομοαπωθητικών ή/και εντομοκτόνων (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα μέσα με τα οποία μεταφέρονται τα ζώα.

Στις εκτροφές ευαίσθητων στη νόσο ζώων εφαρμόζεται κλινική επιτήρηση, σε συνδυασμό με λήψη δειγμάτων αίματος, όπου κριθεί απαραίτητο (με βάση την κλινική εικόνα των ζώων), για την εφαρμογή μοριακών δοκιμών, για την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού, με στόχο τον εντοπισμό εκτροφών που έχουν ήδη εκτεθεί στον ιό.

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων (κτηνοτρόφοι, ιδιώτες κτηνίατροι) της ενημέρωσης της Υπηρεσίας μας οποιασδήποτε υποψίας της νόσου σε ζώα των ευαίσθητων στον Καταρροϊκό Πυρετό ειδών (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα αποστέλλεται η Εγκύκλιος της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ.


Spread the love