//Έρευνα για τη συνέχιση λειτουργίας της νέας φάσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Εορδαίας.

Έρευνα για τη συνέχιση λειτουργίας της νέας φάσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Εορδαίας.

Spread the love

Έρευνα για τη συνέχιση λειτουργίας της νέας φάσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Εορδαίας.

 Στα πλαίσια συνέχισης λειτουργίας της νέας φάσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου Εορδαίας διεξάγεται έρευνα προκειμένου να αποτυπωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενηλίκων που διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Εορδαίας, με σκοπό να διαμορφωθεί το τρέχον πρόγραμμα σπουδών.

Μπορείτε να επιλέξετε εκπαιδευτικά αντικείμενα από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA και EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  4. ΓΛΩΣΣΑ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ και ΔΡΑΣΕΙΣ
  6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
  7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
  9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
  10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
  11. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Θα τηρηθεί ανωνυμία και εχεμύθεια και οι απαντήσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν πέραν της έρευνας για άλλο σκοπό. Δεν καταγράφονται προσωπικά στοιχεία και στοιχεία ταυτοποίησης.

  Παρακαλούμε το ενδιαφερόμενο κοινό να συμμετέχει έρευνα με ειλικρίνεια μέχρι τις 13/9/2020.

  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

  Για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπεύθυνη ΚΔΒΜ του Δήμου Εορδαίας:

Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη
25ης Μαρτίου 15
τηλ.: 2463350162
e-mail: pronoia@ptolemaida.gr


Spread the love