//Εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Κορησού – ΦΩΤΟ

Εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Κορησού – ΦΩΤΟ

Spread the love

Εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Κορησού στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς».

Οι εργασίες αφορούν την :

1) Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού από τις γεωτρήσεις έως τη δεξαμενή συνολικού μήκους 2800 μέτρων με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.

2) Αντικατάσταση υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεξαμενής και γεωτρήσεων.

3) Επισκευή – συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων κτιρίων γεωτρήσεων και δεξαμενής.


Spread the love