//Ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη από την Ολ. Τελιγιορίδου για επίδομα ενστόλων παραμεθώριων περιοχών

Ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη από την Ολ. Τελιγιορίδου για επίδομα ενστόλων παραμεθώριων περιοχών

Spread the love

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους ένστολους της Π.Ε. Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας» κατέθεσαν 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και η βουλευτής Καστοριάς Ολυμπία Τελιγιορίδου και Φλώρινας Πέτη Πέρκα  

 Ερώτηση για τη χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου στα στελέχη του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενότητας Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, κατέθεσαν έξι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς Ολυμπία Τελιγιορίδου και η Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Φλώρινας Πέρκα Θεοπίστη.

Οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αναγνωρίζουν πως τα στελέχη του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας μας, εκτελούν όλα ανεξαιρέτως ισότιμο έργο και χρήζουν ίσης μεταχείρισης. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζουν την μεγάλη αδικία που επιτελείται στα στελέχη των εν λόγω περιοχών καθώς άλλοι κλάδοι εργαζομένων των ίδιων περιοχών λαμβάνουν κανονικά το επίδομα παραμεθορίου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας παρουσιάζουν ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, με συνθήκες δύσκολης πρόσβασης και πολυποίκιλους γεωφυσικούς παράγοντες, χαρακτηριστικά που τις καθιστούν αδιαμφισβήτητα παραμεθόριες, και πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια των διατάξεων που προβλέπουν τη χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτουν ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εάν προτίθενται να προχωρήσουν στην επέκταση χορήγησης του εν λόγω επιδόματος στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στις Π.Ε Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας.

 


Spread the love