//Η Παιδική Χορωδία της Ι. Μητροπόλεως τραγούδησε «Πασχαλινά» σε Ναούς της Καστοριάς – ΒΙΝΤΕΟ

Η Παιδική Χορωδία της Ι. Μητροπόλεως τραγούδησε «Πασχαλινά» σε Ναούς της Καστοριάς – ΒΙΝΤΕΟ

Spread the love

Μέ εὐφροσύνη ὑποδεχόμαστε τήν δημιουργία τῆς Παιδικῆς Χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τήν Ἀνάσταση, ὑπό τόν τίτλο «τά Πασχαλινά».

Πρόκειται γιά τό τραγούδι «Στήν Ἀνάσταση» πού συνέθεσε, μελοποίησε καί δίδαξε ἡ μαέστρος τῆς Χορωδίας κ. Ναταλία Σέροβα καί τραγουδᾶ ἡ Παιδική Χορωδία, καί γιά στίχους ἀπό ὕμνους τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τούς ὁποίους ἀπαγγέλλουν παιδιά τῆς Χορωδίας, μέ μουσική ὑπόκρουση.

Εἶναι πολύ σημαντικός ὁ συνδυασμός τῶν ὑψηλῶν νοημάτων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καί τοῦ Πάσχα μέ τρόπο ἁπλό ἀπό τίς παιδικές φωνές, πού προσφέρονται σέ ὅλο τό κοινό, ἰδιαιτέρως ὅμως στά παιδιά καί τούς νέους.

Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική καί ἡ ἡμέρα τῆς παρουσίασης τῶν παιδικῶν αὐτῶν δημιουργημάτων, ἤτοι παραμονή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, πού ἀποτελεῖ τήν εἴσοδό μας στήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί εἶναι κατά κάποιον τρόπο καί γιορτή τῶν παιδιῶν.

Γιατί, κατά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἑορτάζουμε τήν ἔνδοξο εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἔγινε δεκτός ὡς νικητής τοῦ θανάτου ἀπό ὅλο τόν λαό καί, κυρίως, ἀπό τά παιδιά, τά ὁποῖα κρατοῦσαν στά χέρια τους τά βάϊα τῆς ἀκακίας καί ἔψαλλαν ὕμνους στόν Χριστό. Καί ὅταν οἱ ἀρχιερεῖς καί γραμματεῖς τῶν Ἰουδαίων ἀντέδρασαν σέ αὐτό, ὁ Χριστός τούς ἀπάντησε: «οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον» (Ματθ. κα´).

Καί πράγματι, ὡς ἐκπαιδευτικός καί θεολόγος, ἔβλεπα καί βλέπω ὅτι μερικές φορές ἀδικοῦμε τά παιδιά, τά παιδικά τους στόματα καί κυρίως τίς παιδικές τους καρδιές, διδάσκοντάς τους ἤ ἀφήνοντάς τα νά ἐπαναλαμβάνουν ἀπό τό μουσικό ἐμπόριο τραγούδια καί κείμενα μέ νοήματα συναισθηματικῆς μόνο ἀξίας ἤ χαμηλῆς ἀξίας. Καί δέν εἶναι σπάνιο τό φαινόμενο νά κυκλοφοροῦν τραγούδια μέ νοσηρά νοήματα ἤ καί χωρίς νοήματα.

Καί συμβαίνει συχνά πλέον τό λεγόμενο «τρολάρισμα», κατά τό ὁποῖο τά νοήματα ὑποβαθμίζονται, οἱ λέξεις χάνουν τό νόημά τους ἤ λέγονται λέξεις καί φράσεις ἄνευ νοήματος, οἱ ὁποῖες ἀνακατεύονται μέ μουσική, μέ μόνο σκοπό τήν ἐλαφριά ἀκουστική εὐχαρίστηση.

Ἡ παράδοσή μας, ὅμως, ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση, εἶναι παράδοση τοῦ Λόγου. Καί ἡ ἀρχαία ἑλληνική παράδοση καί ἡ ὀρθόδοξη παράδοσή μας δίνουν μεγάλη σημασία στόν λόγο καί στά νοήματα, γιατί δίνουν μεγάλη σημασία στόν ἄνθρωπο, στό νόημα τῆς ὕπαρξής του καί στήν ἀξία του.

Σέ αὐτή τήν παράδοση ἐντάσσεται καί ἡ νέα προσπάθεια τῆς Παιδικῆς μας Χορωδίας, πού εἶναι καί αὐτή νέα. Δηλαδή, εἶναι νεοσύστατη, δέν ἔχει κλείσει ἀκόμη ἕνα ἔτος λειτουργίας, ἀλλά μέ τήν ἄρτια παιδαγωγική μουσική διδασκαλία τῆς κ. Ναταλίας Σέροβα κάνει πολλές προσπάθειες γιά καλές παρουσιάσεις.

Καί θέλω νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ τήν κ. Ναταλία Σέροβα, τά παιδιά τῆς Χορωδίας καί τούς γονεῖς τους, τούς Κληρικούς καί συνεργάτες μου γιά τήν ὑποστήριξη τῆς προσπάθειας αὐτῆς.

Τό τραγούδι καί οἱ ἀπαγγελίες τῶν παιδιῶν βιντεοσκοπήθηκαν (εὐχαριστοῦμε τόν κ. Θάνο Φράσια) καί ἀναρτῶνται στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά χρήση ἀπό κάθε ἐνδιαφερόμενο.

Εὐχόμαστε στούς θεατές καί ἀκροατές νά συγκινηθοῦν, κατά τίς Μεγάλες καί Ἅγιες αὐτές Ἡμέρες, γιά τήν ἀπόδοση τῶν μεγάλων θεολογικῶν καί ἀνθρωπολογικῶν νοημάτων τοῦ Πάσχα μέσα ἀπό τίς παιδικές φωνές.

Ἡ προσπάθεια τῆς Παιδικῆς Χορωδίας μας θά συνεχισθεῖ γιά τήν παιδαγώγηση, ψυχαγωγία καί καλλιέργεια τῶν παιδιῶν, καί πρός τήν κατεύθυνση τῆς ἀνάδειξης τῶν πολύτιμων λόγων τῆς παράδοσής μας καί πρός γιά ἀνάδειξη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων τῆς Καστοριᾶς μας, τῆς «Βυζαντινῆς Ἀρχόντισσας».

† Ὁ Καστορίας Καλλίνικος

 

Σημείωση: Οι απαγγελίες των παιδιών θα δημοσιεύονται διαδοχικά στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, μέσα στην Αγία Μεγάλη Εβδομάδα.

 


Spread the love