//Καστοριά: Έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο

Καστοριά: Έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο

Spread the love

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνεται ότι με βάση το με αριθ. πρωτ. 170/24926/27-01-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι πλέον είναι σε λειτουργία στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), το Πληροφοριακό Σύστημα για τη Διαχείριση Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.) ζώντων ζώων, τροφίμων ζωικής προέλευσης, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών.

Κατόπιν αυτού , κάθε εμπορική επιχείρηση που επιθυμεί να εξάγει σε Τρίτη Χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) κάποιο ή κάποια από τα προαναφερθέντα προϊόντα, από σήμερα και στο εξής θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά της μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Οι υποχρεώσεις των εμπόρων – εξαγωγέων και η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και έκδοσης των κτηνιατρικών πιστοποιητικών εξαγωγής σε τρίτες χώρες καθώς και ο κατάλογος των Κτηνιατρικών Πιστοποιητικών, μπορούν να ανευρεθούν από κάθε ενδιαφερόμενο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ τεύχος Β’ 85).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς (Τηλ. Επικοινωνίας : 2467076023, 2467076014, 2467071799).


Spread the love