//Καστοριά: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αγροτών για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού «Γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

Καστοριά: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αγροτών για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού «Γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

Spread the love

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρ. πρωτ. 2139/55846 – 19-2-2020), οι αγρότες, κάτοχοι του πιστοποιητικού «Γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» η ισχύς του οποίου έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει (διάρκεια ισχύος 5 έτη) θα πρέπει να φροντίσουν για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ του πιστοποιητικού για άλλα 5 έτη. Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ του πιστοποιητικού γίνεται με την εκ νέου συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, λειτουργεί  από το 2015 ως εξεταστικό κέντρο παρέχοντας την δυνατότητα στους αγρότες να συμμετάσχουν στις υποχρεωτικές από το Νόμο εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ΑΠΟΚΤΗΣΗ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ του Πιστοποιητικού, στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Κ. Αγίας Βαρβάρας 13 (δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς) ή τηλεφωνικώς στο 2467025388. Επίσης μπορούν να ενημερωθούν για την διαδικασία των εξετάσεων και να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ και μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.Κ.  https://kekorestias1.webnode.gr/ .

Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 15,00€ ενώ επίσης ο υποψήφιος θα πρέπει να καταβάλει 25,00€ για την προμήθεια παραβόλου προς το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (συνολικό κόστος 40,00€).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καστοριάς καθημερινά από τις 8:30 έως τις 15:00 στο τηλέφωνο 2467025388 .

Μέλλιος Παναγιώτης

Διευθυντής Κε.Δι.Βι.Μ.

Φιλίππου Χρυσούλα

Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Κ.


Spread the love