//Καστοριά: Η Ημερίδα LIFE ATLAS από την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας – ΦΩΤΟ

Καστοριά: Η Ημερίδα LIFE ATLAS από την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας – ΦΩΤΟ

Spread the love

Την Παρασκευή  25 Σεπτεμβρίου  2020 στο αμφιθέατρο της Π.Ε. Καστοριάς πραγματοποιήθηκε  ημερίδα ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE ATIAS (LIFE18NAT/GR/000430)με θέμα: «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά».

Την ημερίδα διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, ως εταίρος του Προγράμματος  LIFE ATIAS. Σκοπός της ημερίδας ήταν η στοχευμένη ενημέρωση από ειδικούς  για τη λειτουργία μονάδων εκτροφής μινκ, τα μέτρα ασφαλείας και τις επιπτώσεις των εισβλητικών ειδών στο περιβάλλον.

Στον πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας Δημήτριος Κοσμίδης, ο  καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του  Α.Π.Θ.  Ιωάννης Γήτας και ο αν. Καθηγητής του  Τμήματος  Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  του Α.Π.Θ. Νίκος Παναγιώτου.

LIFE ATIAS

Σκοπός του έργου LIFE ATIAS είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος άμεσης προειδοποίησης και επέμβασης για την αποτροπή της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο εστιάζει στον έλεγχο ή και την – κατά τόπους – εξάλειψη του Αμερικανικού μινκ (Neovisonvison), στις Προστατευόμενες Περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και τον πρωτογενή τομέα.

Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι από 02/09/2019 έως 30/09/2022, και πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με επικεφαλής εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τα παρακάτω τμήματα: το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας &Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων και το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και συμμετέχοντες εταίρους:

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης
  • Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Δασολογίας και -Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 


Spread the love