//Καστοριά: Βολές με πραγματικά πυρά από το Πυροβολικό – Ποιες περιοχές θα είναι επικίνδυνες!

Καστοριά: Βολές με πραγματικά πυρά από το Πυροβολικό – Ποιες περιοχές θα είναι επικίνδυνες!

Spread the love

Από τη Στρατιωτική Αρχή ανακοινώνεται ότι, την ∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου 20, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 19:00, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 20, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 23:00, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 20, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 23:00 και την Πέµπτη 22 Οκτωβρίου 20, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 13:00 θα εκτελεστούν βολές µε πραγµατικά πυρά Όπλων Πυροβολικού, στο Πεδίο Βολής «∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ» Καστοριάς.

Επικίνδυνη περιοχή, η περικλειόµενη µεταξύ των υψ ΚΟΥΚΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΕΣΟ, υψ ΑΝΑΡΑΧΗ, Χωριό ∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙ, υψ ΠΛΑΤΥ∆ΡΟΜΟΣ, υψ ΚΑΣΤΡΑΚΙ (ΒΟΡΕΙΩΣ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), υψ ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ και υψ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Κατά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ατόµων και ποιµνίων στην συγκεκριµένη ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, για αποφυγή ατυχηµάτων.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση, που µετά την εκτέλεση των βολών ανευρίσκονται από κατοίκους της περιοχής µη διαρραγέντα βλήµατα, να µην τα πλησιάζουν και να ενηµερώνουν αµέσως τις πλησιέστερες στρατιωτικές ή αστυνοµικές αρχές.

ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


Spread the love