//Κατοικημένη περιοχή ζητά να χαρακτηριστεί η διαδρομή Δισπηλιό-Καστοριά ο Ζ. Τζηκαλάγιας από τον Καραμανλή

Κατοικημένη περιοχή ζητά να χαρακτηριστεί η διαδρομή Δισπηλιό-Καστοριά ο Ζ. Τζηκαλάγιας από τον Καραμανλή

Spread the love

Αναφορά του βουλευτή της ΝΔ Ζήζη Τζηκαλάγια στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ώστε η διαδρομή μεταξύ Δισπηλιού και Καστοριάς να χαρακτηριστεί ως κατοικημένη. Ακαλουθεί το πλήρες κείμενο του τοπικού βουλευτή.

Προς τoν Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή

Θέμα: Χαρακτηρισμός ως κατοικημένης της περιοχής μεταξύ Δισπηλιού και Καστοριάς

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Η Καστοριά είναι η πρωτεύουσα του νομού Καστοριάς και το Δισπηλιό αποτελεί το επίνειο της σε απόσταση έξι (6) χιλιομέτρων. Η εκρηκτική ανάπτυξη της γουνοποιίας από το 1965, η οποία έφτασε στο απόγειο της τη δεκαετία του 1980, οδήγησε στην προοδευτική ανέγερση κατοικιών, βιοτεχνιών και ξενοδοχείων ένθεν και εκείθεν της ανωτέρω διαδρομής. Αποτέλεσμα αυτών αποτελεί η διαδρομή των 6χλμ Καστοριάς Δισπηλιού να αποτελεί πρακτικά ένα ενιαίο οικιστικό , βιοτεχνικό, ξενοδοχειακό σύνολο. Στη διαδρομή αυτών των χρόνων υπάρχουν αποφάσεις – έγγραφα του Νομάρχη Καστοριάς του 1987, της Διεύθυνσης Εσωτερικών – ΤΥΔΚ της Νομαρχίας Καστοριάς του 1992 και της 3ης ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του 1987 που θεωρούν ή αναγνωρίζουν την ανωτέρω διαδρομή ως κατοικημένη περιοχή.

Στο τρέχον έτος επιχειρήσεις, που επιδιώκουν αδειοδότηση στην εν λόγω περιοχή, συναντούν άρνηση από την αρμόδια Υπηρεσία. Επιχείρημα αποτελεί η αναγκαιότητα κατασκευής συγκοινωνιακού κόμβου πρόσβασης. Τριάντα δύο (32) κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής ζητούν ενυπόγραφα , δικαιολογημένα και έντονα, τη διεκπεραίωση του καυτού θέματος, που τους απασχολεί.

Σας ζητώ κύριε Υπουργέ να μεριμνήσετε για τον επίσημο χαρακτηρισμό της περιοχής ως κατοικημένης. Συνημμένα σας υποβάλλω τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα προς υποστήριξη του αιτήματος και της αναφοράς μου προς εσάς.

Ο Βουλευτής
Ζήσης Τζηκαλάγιας


Spread the love