//Μαθησιακές δυσκολίες: Τι είναι και ποιες είναι οι κατηγορίες της; (της Λογοθεραπεύτριας Ελευθερίας Ταχτατζή)

Μαθησιακές δυσκολίες: Τι είναι και ποιες είναι οι κατηγορίες της; (της Λογοθεραπεύτριας Ελευθερίας Ταχτατζή)

Spread the love

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν έναν όρο ο οποίος αφορά μια ομάδα ετερογενών διαταραχών. Τα ελλείμματα και οι δυσκολίες αυτές εμφανίζουν συσχέτιση με την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου – ομιλίας αλλά και των μαθηματικών. Οι δυσκολίες αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν σε όλη την ζωή του ατόμου καθώς είναι εγγενείς και οφείλονται σε κάποια βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι μαθησιακές δυσκολίες στην διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται με τον όρο «learning disabilities».  Η βασική συμπτωματολογία των μαθησιακών δυσκολιών αφορά τον αργό ρυθμό της ανάγνωσης, την ελλιπή  – φτωχή  έκφραση στα γραπτά, ανακρίβειες, προβλήματα κατά την ανάκληση σε αριθμητικά δεδομένα. Γενικότερα, η σχολική επίδοση του μαθητή θα είναι ιδιαίτερα χαμηλή.  Στις σχολικές του υποχρεώσεις η βαθμολογία του θα είναι κάτω από τον μέσο όρο συγκριτικά με τους συνομήλικους του.

Σημαντικό ωστόσο αποτελεί ότι  οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν κατηγοριοποιηθεί  στις γενικές μαθησιακές και στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες αφορούν τις δυσκολίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δευτερογενή, δηλαδή τα παιδιά εμφανίζουν ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα, χαμηλή προσπάθεια αλλά και χαμηλό δείκτη νοημοσύνης συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους. Τα παιδιά με γενικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν χαμηλή επίδοση τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Αντίθετα, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν συσχέτιση με νευροβιολογικά αίτια. Ωστόσο, τα άτομα με ειδικές μαθησιακές διαθέτουν ευφυΐα. Σύμφωνα με το Διαγνωστικό Εγχειρίδιου του Π.Ο.Υ. (ICD-10), στην κατηγορία αυτή ανήκει η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσαριθμησία, η δυσαναγνωσία και η δυσορθογραφία.

 

Κατηγορίες των Μαθησιακών Δυσκολιών:

  • Διαταραχή της ανάγνωσης: Σε αυτή την κατηγορία εμφανίζεται αργή και συλλαβιστή ανάγνωση, ο μαθητής παραλείπει ή αντικαταστά γράμματα, συλλαβές ή ακόμη και ολόκληρες λέξεις. Τα κυριότερα προβλήματα αυτής της κατηγορίας αφορούν την αποκωδικοποίηση, την κατανόηση όπως επίσης και την ευχέρεια.
  • Δυσκολίες κατα την γραφή: Το παιδί εμφανίζει πλήθος από ορθογραφικά λάθη, δεν χρησιμοποιεί τα σημεία στίξης και εμφανίζει ακατάστατο λόγο. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται μη τυπικές αποστάσεις ανάμεσα από τις λέξεις, δυσκολία στον διαχωρισμό των πεζών από των κεφαλαίων γραμμάτων. Ωστόσο, σημαντικό είναι πως οι μαθητές με αυτού του τύπου μαθησιακή δυσκολία δεν επιθυμούν να αφιερώσουν τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να προγραμματίσουν το γραπτό τους. Αυτό σημαίνει πως αρχίζουν και γράφουν ένα θέμα δίχως να έχουν σχεδιάσει ή να έχουν οργανώσει τις ιδέες τους.
  • Δυσκολίες που σχετίζονται με τα μαθηματικά: Ο μαθητής εμφανίζει αριθμητικά ελλείμματα και διάφορες δυσκολίες όσον αφορά τα μαθηματικά σύμβολα. Οι περισσότεροι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με τις έννοιες των αριθμών αλλά και με την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Κλασσικό παράδειγμα αποτελούν οι μαθητές οι οποίοι ακόμη και σε μεγάλες τάξεις απαριθμούν με τη βοήθεια των δακτύλων τους.  Επίσης, οι μαθητές αυτοί εμφανίζουν δυσκολίες στο «κρατούμενο» αλλά και γενικότερα στις υπολογιστικές πράξεις.

 

Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι πως όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας οι οποίοι έχουν διαγνωσθεί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν την δυνατότητα να μειώσουν τις δυσκολίες τους μέσα από μια εξατομικευμένη διαδικασία η οποία στοχεύει στον κάθε ένα ξεχωριστά και στις δικές του ανάγκες.


Spread the love