//Με 12 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Εορδαίας

Με 12 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Εορδαίας

Spread the love

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 30612/16-5-20, της ΚΥΑ 32009/23-5-20 καθώς και την 163/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπ Εσωτερικών, την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Χαρακτσής.

 

 1. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση της ΔΕΥΑΕ βάσει ΠΝΠ.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δημήτρης Τσεχελίδης.

 

 1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΕΑΠ – Τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Συναίνεση οικονομικής προσφοράς και ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έργο Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

 1. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση νέων ηλεκτρικών παροχών ( Παιδικές χαρές )στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Εκμίσθωση έκτασης στην .Κ. Ερμακιάς για ανέγερση πρόχειρων καταλυμάτων ζώων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων αναπληρωματικών μελών για την επιτροπή εκμίσθωση ακινήτων & Επιτροπή εκτίμησης- εκποίησης ακινήτων του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 

 1. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην κοινότητα Ανατολικού.

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αν Λόφτσαλης.

 

 1. Έγκριση απόφασης ΔΕΠ & Σχολικής Επιτροπής α/θμίας εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος Σχ. Επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

 1. Έγκριση πρακτικής Άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση διενέργειας Ανθοκομικής έκθεσης στην Πόλη της Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Καθορισμός ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας του Γραμματέα του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 

 

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά ή να καλέσετε  στο τηλ. 246335011.

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ιωάννης Χαρακτσής


Spread the love