//Μπουλντόζες βάζει ο δήμος Καστοριάς για τα ετοιμόρροπα και εγκαταλελειμμένα κτίρια

Μπουλντόζες βάζει ο δήμος Καστοριάς για τα ετοιμόρροπα και εγκαταλελειμμένα κτίρια

Spread the love

Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται με τα επικίνδυνα ετοιμόρροπα κτίσματα προχωρά ο Δήμος Καστοριάς

Υπογράφηκε πριν λίγες μέρες από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, κ Τριαντάφυλλο Παπαδόπου και τον ανάδοχο του έργου, η σύμβαση για τα “Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων”.

Το έργο, προϋπολογισμού μελέτης 150.000€ (ποσού καθαρής αξίας εργασιών 94.500€), που προέρχεται από το Πρόγραμμα “ΣΑΤΑ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ)”, έχει σκοπό την αποσόβηση του κινδύνου από καταπτώσεις υλικών σε όμορες ιδιοκτησίες ή κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τις εκθέσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, με συγκεκριμένες εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση.

Ο Δήμος Καστοριάς, με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, συνεχίζει ακατάπαυστα να εργάζεται καθημερινά και συστηματικά για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, φροντίζοντας παράλληλα στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει όλα τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, ένα σημαντικό ζήτημα για το αστικό τοπίο και την ιστορικότητα της περιοχής.

 


Spread the love