//Μύνημα με συγχαρητήρια και προβλιματισμούς από την Ζ. Τζηκαλάγια τις βάσεις εισαγωγής

Μύνημα με συγχαρητήρια και προβλιματισμούς από την Ζ. Τζηκαλάγια τις βάσεις εισαγωγής

Spread the love

Οι φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις είχαν ιδιαίτερα γνωρίσματα. Τα σχολεία ήταν κλειστά το 1/3 του σχολικού έτους ,όπως και τα επίσημα φροντιστήρια υποβοήθησης της προετοιμασίας.

Ως ψύχραιμο απολογισμό ήθελα να επισημάνω: α)αξίζουν συγχαρητήρια στους αποφοίτους μαθητές που συμμετείχαν και σε αυτούς ιδίως που πέτυχαν τους στόχους τους, αλλά και σε όσους όχι, β) άξιοι επαίνων είναι οι γονείς που βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που κάνουν ευσυνείδητα το καθήκον τους και γ) πρέπει να μας προβληματίσει αφ’ενός το πολύ υψηλό ποσοστό των επιτυχόντων επί του συνόλου των διαγωνισθέντων(77%), καθώς και οι πολύ χαμηλές βάσεις εισαγωγής πανελλήνια (3200! μόρια), αλλά και στα πανεπιστημιακά τμήματα της Καστοριάς (5200 μόρια).


Spread the love