//Ο Δήμος Άργους Ορεστικού αποκτά επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού αποκτά επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων

Spread the love

Εγκρίθηκε το αίτημα χρηματοδότησης που κατέθεσε ο Δήμος Άργους Ορεστικού στο Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να καταρτίσει «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων».

Η σύνταξη του Σχεδίου θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, που θα προσφέρουν ένα περισσότερο βιώσιμο περιβάλλον για τον Δήμο μας.

Η πρόταση του Δήμου Άργους Ορεστικού που έλαβε τη θετική αξιολόγηση του Πράσινου Ταμείου ανέρχεται στις 37.200 €.


Spread the love