//Ο Δήμος Γρεβενών συμμετέχει στο πρόγραμμα των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Δήμος Γρεβενών συμμετέχει στο πρόγραμμα των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Spread the love

Ο Δήμος Γρεβενών, μαζί με άλλους 207 δήμους της χώρας, συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που τρέχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για όλες τις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) της χώρας. Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή, αφού ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση του Υπουργείου, απέστειλε εμπρόθεσμα το σχετικό αίτημα που συνοδεύονταν από τις απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις που συνέταξε σε ελάχιστο χρόνο η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών που θα στηρίζονται στην έννοια του γενικευμένου πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς καθορίζονται ζητήματα πρώτου επιπέδου που έχουν να κάνουν με τη χρήση γης και τους όρους δόμησης ενώ θα συνυπολογίζονται αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Το κόστος για τον Δήμο Γρεβενών θα είναι μηδενικό καθώς η αποπληρωμή των διαδικασιών θα γίνει από το ΥΠΕΝ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η πρώτη φάση των μελετών θα προκηρυχθεί μέσα στον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιούνται κλιμακωτά σε διάστημα τεσσάρων με έξι μηνών, περίπου, από την προηγούμενη, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε όλη την επικράτεια μέσα σε μια 6ετία.

Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή περιέλαβε στο αίτημα, που έστειλε στο ΥΠΕΝ και το οποίο εγκρίθηκε πρώτα από το Δημοτικό Συμβούλιο με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δήμαρχο Γρεβενών κ.Γιώργο Δασταμάνη, τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Γρεβενών κατά σειρά προτεραιότητας, έχοντας ως γνώμονα την ωριμότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε περιοχής αλλά και τη σταδιακή υλοποίηση του προγράμματος.

Ο γενικευμένος πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της Στρατηγικής που έχει καταρτίσει ο Δήμος Γρεβενών για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Αυτό φάνηκε έμπρακτα από τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε με την έγκαιρη συμμετοχή του στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια καθώς υπήρχε η σχετική ετοιμότητα. Επιπλέον, εδώ, αξίζει να αναφερθεί ότι είναι σε εξέλιξη και η μεταγραφή του Σχεδίου Πόλεως των Γρεβενών στο Εθνικό Κτηματολόγιο με αναμενόμενο ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2020.

 


Spread the love