//Ο δήμος Γρεβενών υπέβαλε αίτημα για πλήρη τηλεοπτική κάλυψη όλων των «λευκών περιοχών» – Ποιές είναι

Ο δήμος Γρεβενών υπέβαλε αίτημα για πλήρη τηλεοπτική κάλυψη όλων των «λευκών περιοχών» – Ποιές είναι

Spread the love

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» που έχει ξεκινήσει δυνάμει του Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169, ο Δήμος Γρεβενών αιτείται την ένταξη είκοσι επτά (27) κοινοτήτων και οικισμών που παραμένουν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (“λευκές περιοχές”) αλλά και επιπλέον έντεκα (11) χωριών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην ορθή λήψη τηλεοπτικού σήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο σας, προβλέπεται διαδικασία επιχορήγησης στους δικαιούχους κατοίκους για την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και την οκταετή εγγύηση του. Επιπλέον, γίνεται αναφορά από πλευρά σας για 960 “λευκές περιοχές” σε όλη την ελληνική επικράτεια όπου σε πρώτη φάση έχουν ήδη ενταχθεί 520 οικισμοί, σχετική λίστα των οποίων δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Ωστόσο, μέσα στους 520 αυτούς οικισμούς δεν υπάρχει ούτε ένας από την περιοχή του Δήμου Γρεβενών, που είναι πανελλαδικά ο μεγαλύτερος σε έκταση και ταυτόχρονα από τους πιο ορεινούς. Επισημαίνουμε ότι σχετικό αίτημα είχαμε αποστείλει στις Υπηρεσίες σας πριν από 2 χρόνια και πιο συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2018 χωρίς όμως να υπάρξει από τότε κάποια συνέχεια και εξέλιξη.

Συνεπώς, σας παρακαλούμε για την άμεση λήψη των απαραίτητων εκείνων ενεργειών προκειμένου οι δημότες των ορεινών Γρεβενών να αποκτήσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα που χρειάζονται και δικαιούνται.

Στους παρακάτω δυο πίνακες, σας παραθέτουμε αναλυτικά τις “λευκές περιοχές” αλλά και τα σημεία με προβληματική τηλεοπτική κάλυψη και βεβαίως παραμένουμε πάντα στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.

 

 

ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος Περιφερειακή Ενότητα
Αβδέλλα Αβδέλλας Γρεβενών Γρεβενών
Άγιος Κοσμάς Αγίου Κοσμά Γρεβενών Γρεβενών
Άνω Εκκλησία Αγίου Κοσμά Γρεβενών Γρεβενών
Εκκλησία Αγίου Κοσμά Γρεβενών Γρεβενών
Δασύλιο Αγίου Κοσμά Γρεβενών Γρεβενών
Καλλονή Αγίου Κοσμά Γρεβενών Γρεβενών
Λείψι Αγίου Κοσμά Γρεβενών Γρεβενών
Πριόνια Γόργιανης Γρεβενών Γρεβενών
Κρανέα Γόργιανης Γρεβενών Γρεβενών
Μικρολίβαδο Γόργιανης Γρεβενών Γρεβενών
Βατόλακκος Γρεβενών Γρεβενών Γρεβενών
Αγάπη Γρεβενών Γρεβενών Γρεβενών
Καλόχι Γρεβενών Γρεβενών Γρεβενών
Δοτσικό Δοτσικού Γρεβενών Γρεβενών
Ανάβρυτα Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών Γρεβενών
Περιβολάκι Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών Γρεβενών
Λάβδα Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών Γρεβενών
Σταυρός Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών Γρεβενών
Πολυνέρι Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών Γρεβενών
Παρόρειο Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών Γρεβενών
Μοναχίτη Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών Γρεβενών
Περιβόλι Περιβόλι Γρεβενών Γρεβενών
Σαμαρίνα Σαμαρίνα Γρεβενών Γρεβενών
Σμίξη Σμίξη Γρεβενών Γρεβενών
Αετιά Φιλιππαίοι Γρεβενών Γρεβενών
Κουρούνα Φιλιππαίοι Γρεβενών Γρεβενών
Φιλιππαίοι Φιλιππαίοι Γρεβενών Γρεβενών

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος Περιφερειακή Ενότητα Παρατηρήσεις
Σπήλαιο Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών Γρεβενών Καλύπτεται μόνο το 1/20 του χωριού
Κιβωτός Ηρακλεωτών Γρεβενών Γρεβενών Δεν πιάνει ερτ
Κλιματάκι Ηρακλεωτών Γρεβενών Γρεβενών Το 30% το χωριού δεν πιάνει μερικά κανάλια
Κυδωνιές Αγίου Κοσμά Γρεβενών Γρεβενών Δεν υπάρχει συνεχόμενα

σήμα.

Κυπαρίσσι Αγίου Κοσμά Γρεβενών Γρεβενών Δεν υπάρχει καλό σήμα, τα περισσότερα κανάλια κ τα κρατικά δεν πιάνουν.
Μαυραναίοι Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών Γρεβενών Τις περισσότερες μέρες χάνεται το σήμα
Πηγαδίτσα Γόργιανη Γρεβενών Γρεβενών Ασθενές σήμα στα κρατικά κανάλια
Μεσολούρι Μεσολουρίου Γρεβενών Γρεβενών Το 30% του χωριού δεν έχει κάλυψη
Παλαιοχώρι Βεντζίου Γρεβενών Γρεβενών Το 50% του χωριού δεν έχει κάλυψη.
Ποντινή Βεντζίου Γρεβενών Γρεβενών Το 20% το χωριού δεν έχει κάλυψη.
Σιταράς Γόργιανη Γρεβενών Γρεβενών Δεν υπάρχει καλό σήμα.

 


Spread the love