//Ο Γρ. Γρηγοριάδης παρουσίασε τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γρ. Γρηγοριάδης παρουσίασε τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΒΙΝΤΕΟ

Spread the love

Τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε  ο Εκτελεστικός Γραμματέας, κ. Γρηγόρης Γρηγοριάδης.

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 563B΄/11.02.2022 ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 247/2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘΥ07ΛΨ-31Ω).

Η Περιφέρεια αφήνει πίσω της ένα μοντέλο οργάνωσης παρωχημένο, που είχε θεσπιστεί πριν από μία δεκαετία, πανομοιότυπα για όλες τις Περιφέρειες, και προχωρά μπροστά με έναν νέο οραματικό Οργανισμό, που αποτέλεσε και πρωταρχική δέσμευση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιου Κασαπίδη, ικανό να λειτουργήσει ως σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται στο δυναμικό περιβάλλον του αυτοδιοικητικού χάρτη, με στόχο τη μέγιστη προσφορά στον πολίτη και στην τοπική κοινωνία.

Με το νέο Οργανισμό τίθενται εκ νέου οι κανόνες που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, σύμφωνα αφενός με τις αρχές και τους κανόνες της σύγχρονης διοίκησης, των συστημάτων ποιότητας και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και αφετέρου με τις ανάγκες ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής.

Ταυτόχρονα, εξορθολογίζονται οι ανάγκες στελέχωσης και προβλέπονται νέες θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού, με βάση τις επικαιροποιημένες αρμοδιότητες των δομών.

 

Κύρια κατεύθυνση αποτέλεσε η ενίσχυση των κρίσιμων λειτουργιών που θα ενεργοποιήσουν το ενδογενές αναπτυξιακό δυναμικό και τους εσωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας, επιταχύνοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών απέναντι στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας.

Το νέο μοντέλο αναδιοργάνωσης υποστηρίζει και προωθεί τον αναπτυξιακό και εξωστρεφή ρόλο της Περιφέρειας, ώστε μέσα από τη συνένωση δυνάμεων, στη βάση κοινής στρατηγικής, να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, ειδικά στην κρίσιμη περίοδο αναδιάταξης του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής.

Ταυτόχρονα, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον λειτουργίας για όλα τα υπηρεσιακά στελέχη, ικανό να ενσωματώσει και να υλοποιήσει αποτελεσματικά το πλέγμα μεταρρυθμίσεων που προωθείται με εντατικούς ρυθμούς στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι αποτέλεσμα επίπονης εργασίας και εκτεταμένης ουσιαστικής διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σχεδιάστηκε και καταρτίστηκε εσωτερικά, από Ομάδα έμπειρων στελεχών και ικανών συνεργατών, υπό το συντονισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας, κ. Γρηγόριου Γρηγοριάδη, και αποτελεί το θεμελιώδες βήμα για την εκπλήρωση της αποστολής της και την επίτευξη του οράματος για μία σύγχρονη και δυναμική Περιφέρεια, πρωτοπόρο στις αναπτυξιακές και οργανωτικές εξελίξεις.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:
Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563B΄/11.02.2022)

 

Δείτε το βίντεο:


Spread the love