//Ο Μητροπολίτης Καστοριάς Καλλίνικος για την εκδημία του Άρχοντος Γεωργίου Μπουγιούκα

Ο Μητροπολίτης Καστοριάς Καλλίνικος για την εκδημία του Άρχοντος Γεωργίου Μπουγιούκα

Spread the love

Χριστός ἀνέστη!

Πληροφορηθείς τήν πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ Καθηγητῆ τοῦ Δημο­κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καί Ἱδρυτῆ τῆς Καρδιοχειρουργικῆς Κλι­νικῆς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Ἀλεξανδρουπόλεως καί Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ ΧριστοῦἘκκλησίας Κωνσταντι­νουπόλεως Γεωργίου Μπουγιούκα, ἐκφράζω τήν λύπη μου καί τά βαθύτατα συλλυ­πητήρια πρός τήν σύζυγό του Ἀρίστη, τόν υἱό του Ἰωάννη καί τούς συγγε­νεῖς τοῦ ἐκλιπόντος.

Ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Μπουγιούκας, τόν ὁποῖο εἶχα τήν τύχη νά γνωρίσω ἔστω καί γιά λίγο καί νά ἐκτιμήσω τά χαρίσματά του, εἶχε τιμηθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας,ἀπό τόν μακαριστό προκάτοχό μου Μητροπολίτη κυρό Σεραφείμ, τό ἔτος 2017, μέ τήνἀνώτατη διάκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας, τόνΧρυσό Σταυρό τῆς Παναγίας τῆς Μαυριωτίσσης, γιά τήν πολυετῆ προσφορά του στόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας, καθώς καί γιά τίς εὐεργεσίες του πρός τήνἱστορική Κλεισούρα καί τόν πολιτισμό της.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία θά τόν θυμᾶται καί θά τόν μνημονεύει πάντα ὡς εὐεργέτη καί συνεργάτη της, ἀλλά, πρός πάντων, ὡς φιλάνθρωπο, ἐλεήμονα, πιστό μέλος τῆς Ἐκκλησίας καί διάκονο τῶν συνανθρώπων του στήν ἀκριτική, κυρίως, Ἑλλάδα.

Ἄς εἶναι ἀναπαυμένος στόν Παράδεισο πού ἄνοιξε ὁ Ἀναστάς Χριστός τήν ἡμέρα τῆς εἰς Ἅδου Καθόδου Του.

† Ὁ Καστορίας Καλλίνικος


Spread the love