//Ο όμιλος ΑΒΑΞ ζητάει προσωπικό για έργο φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία

Ο όμιλος ΑΒΑΞ ζητάει προσωπικό για έργο φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία

Spread the love

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ WEST MACEDONIA (ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
 • Κατ’ ελάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε συγκολλήσεις αγωγών σε τεχνικά έργα υψηλών προδιαγραφών (Υψηλής-Μέσης Πίεσης φυσικού αερίου/ διυλιστήρια/αγωγών τηλεθέρμανσης, κ.α.)
 • Εμπειρία σε μεθόδους συγκόλλησης tig, ηλεκτρόδιο και σύρμα (mag) στις παραπάνω εφαρμογές
 • Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή
 1. ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ
 • Εμπειρία σε έργα κατασκευής χαλύβδινων δικτύων Φυσικού Αερίου Υψηλής-Μέσης Πίεσης
 1. ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ
 • Κατ’ ελάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε τοποθέτηση/εφαρμογή/προετοιμασία συγκολλήσεων αγωγών σε έργα υψηλών προδιαγραφών (Υψηλής-Μέσης Πίεσης φυσικού αερίου/διυλιστήρια/αγωγών τηλεθέρμανσης κ.α.)
 1. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
 • Οι χειριστές θα πρέπει να είναι κάτοχοι Επαγγελματικής Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων (1η– 2η – 3η Ειδικότητα, Α’ Ομάδα)
 • Εμπειρία σε έργα κατασκευής δικτύων Φυσικού Αερίου σε εκσκαπτικά/ανυψωτικά/χωματουργικά μηχανήματα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 1. ΟΔΗΓΟΙ
 • Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης (C, D, CE, DE)
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
 • Κάρτα Οδηγού για ψηφιακό Ταχογράφο
 • Η κατοχή πιστοποιητικού ADR-Μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 1. ΜΟΝΩΤΕΣ/ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΕΣ
 • Προηγούμενη εμπειρία σε έργα Φυσικού Αερίου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 1. ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΕΧΝΙΤΕΣ
 • Προηγούμενη εμπειρία σε έργα Φυσικού Αερίου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 • Προηγούμενη εμπειρία σε έργα Φυσικού Αερίου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο παρακάτω email της ΑΒΑΞ Α.Ε. :

humres@avax.gr

Καθώς και από τις  20/12/2022 (OPEN DAY) και μετά, στη παρακάτω διεύθυνση με φυσική παρουσία.


Spread the love