//Ο Σύλλογος Λογιστών Καστοριάς για τον συμψηφισμό ΦΠΑ και οφειλών των φορολογουμένων

Ο Σύλλογος Λογιστών Καστοριάς για τον συμψηφισμό ΦΠΑ και οφειλών των φορολογουμένων

Spread the love

Μετά την έκδοση της απόφασης Ε.2083/2020, οι φορολογικές αρχές θα διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες συμψηφισμού του ποσού που αντιστοιχεί στο 25% της αξίας της εμπρόθεσμης καταβολής Φ.Π.Α. α΄ τριμήνου (για τα απλογραφικά βιβλία) ή περιόδου Μαρτίου (για τα διπλογραφικά) με μελλοντικές οφειλές των φορολογούμενων.

Υπενθυμίζουμε πως για την ομαλή διεξαγωγή των συμψηφισμών καθώς και για την αποφυγή δυσάρεστων «εκπλήξεων», οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμεροι, δηλαδή να μην υπάρχουν:

 ληξιπρόθεσμες αρρύθμιστες οφειλές

 αρρύθμιστες οφειλές από συνυπαιτιότητα (π.χ. από κληρονομιά, από συμμετοχή σε άλλες οντότητες κλπ)

 εκκρεμείς δηλωτικές υποχρεώσεις (μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών, παράλειψη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. κλπ)

 απλήρωτες δόσεις σε υφιστάμενες ρυθμίσεις που έληξαν προ των γεγονότων και των αναστολών του κορωνοϊού

Καλό θα ήταν οι φορολογούμενοι να τακτοποιήσουν ΑΜΕΣΑ τις εκκρεμότητές τους, για αποφυγή οποιασδήποτε δυσάρεστης εξέλιξης.


Spread the love