//Ο τρόπος λειτουργίας του Δήμου Γρεβενών σύμφωνα με τα νέα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του Covid-19

Ο τρόπος λειτουργίας του Δήμου Γρεβενών σύμφωνα με τα νέα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του Covid-19

Spread the love

Ο Δήμος Γρεβενών, τελώντας σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες της Πολιτείας και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και στην κατεύθυνση πρόληψης από τον κορονοϊό, σας ενημερώνει ότι όλες οι υπηρεσίες του θα λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό, λόγω των νέων έκτακτων μέτρων προστασίας αλλά και των ειδικών αδειών που λαμβάνουν οι υπάλληλοι που τις δικαιούνται.

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι πολίτες που έχουν συναλλαγές με δημοτικές υπηρεσίες να προσέρχονται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ και περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Ο Δήμος Γρεβενών ζητά την κατανόηση των δημοτών για τις δυσκολίες που τυχόν δημιουργηθούν στις συναλλαγές και την εξυπηρέτησή τους και επισημαίνει ότι όλοι, υπηρεσίες και πολίτες, καλούμαστε να εφαρμόσουμε αυστηρά τις οδηγίες για την ανάσχεση του Covid-19 προκειμένου να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία του τόπου μας.

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

 

 • Φοράτε τις συνιστώμενες μάσκες προστασίας προσώπου, καλύπτοντας μύτη και στόμα
 • Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας

 

Εάν έχετε,

 • Πυρετό, βήχα, καταρροή ή δύσπνοια,
 • Στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από το νέο κορονοϊό, ματαιώστε την επίσκεψή σας.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

 

Οι υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών θα λειτουργούν:

 • Με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
 • Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
 • Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
 • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
 • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
 • Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.
 • Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η ισχύς των τριών ωραρίων λειτουργίας που αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δημοσίου (7π.μ-15.00, 8.00π.μ.-16.00 και 9.00π.μ.-17.00) ή ακόμα και η παροχή εργασίας σε βάρδιες (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ, με ωράριο 15:00 / 20:00), ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του εκάστοτε τμήματος.
 • Προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου, τα Τμήματα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου καθώς και το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας θα λειτουργούν και με απογευματινό ωράριο: Από: 15:00 / Έως: 20:00.

 

 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου

Δημοτολόγιο:  Τηλέφωνα: 24623-50840,  24623-50865,   FAX:  24623-50859

Ληξιαρχείο:  Τηλέφωνα: 24623-50837,  24623-50863,   FAX:  24623-50861

 

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας: 24623-50895,  FAX:  24623-50896

Γραφείο Δημάρχου: 2462350830, FAX: 2462087547

 

 


Spread the love