//Ολ. Τελιγιορίδου – Κ. Βέττα: «Απαράδεκτη η προβλεπόμενη εξαίρεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων γουνοποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων φασόν από τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος λόγω κυρώσεων στη Ρωσία.»

Ολ. Τελιγιορίδου – Κ. Βέττα: «Απαράδεκτη η προβλεπόμενη εξαίρεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων γουνοποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων φασόν από τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος λόγω κυρώσεων στη Ρωσία.»

Spread the love

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών κατέθεσαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ολυμπία Τελιγιορίδου και Καλλιόπη Βέττα, σχετικά με την προβλεπόμενη εξαίρεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων γουνοποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων φασόν από τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος λόγω Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου.

Το πρόγραμμα, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δοθεί στις εξαγωγικές γουνοποιητικές επιχειρήσεις που πλήττονται από τις κυρώσεις, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι επιχορηγήσεις απευθύνονται τελικά μόνο σε μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις και αποκλείονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ενώ συμβάλλουν στην παραγωγή του εξαγώγιμου προϊόντος, δεν χαρακτηρίζονται εξαγωγικές.

Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν την πλειοψηφία των γουνοποιητικών επιχειρήσεων και συμβάλλουν στη στήριξη της απασχόλησης και τη συγκράτηση της ανεργίας στην περιοχή, δεν έλαβαν πρακτικά καμία ουσιαστική κρατική ενίσχυση λόγω COVID-19, ενώ η απαγόρευση των εξαγωγών εξαιτίας του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, οδήγησε σε δραματική μείωση του τζίρου και του κύκλου εργασιών τους.

Η κυβέρνηση οφείλει να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα τις μικρομεσαίες γουνοποιητικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων Οικονομικών

 Θέμα: «Εξαίρεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων γουνοποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων φασόν από τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος λόγω Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου»

 Στις 5 Αυγούστου ανακοινώθηκε η έγκριση ελληνικού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη εξαγωγικών γουνοποιητικών επιχειρήσεων, που πλήττονται από τις κυρώσεις,  λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα δοθούν στις επιλέξιμες επιχειρήσεις με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της γούνας και του δέρματος που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση, με στόχο να εξασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Το μεμονωμένο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο μπορεί να φτάσει το ανώτατο όριο των 500.000 ευρώ.

Ενώ το πρόγραμμα φαντάζει ως δώρο εξ ουρανού στη δύσκολη συγκυρία που προστέθηκε στην ήδη δυσμενή κατάσταση των γουνοποητικών επιχειρήσεων, δημοσιεύματα θέλουν την επιχορήγηση να απευθύνεται τελικά μόνο σε μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις, αφήνοντας εκτός μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου που ψυχορραγούν, καθώς και τις επιχειρήσεις που δουλεύουν με παροχή υπηρεσιών (φασόν) και με την προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών για την παραγωγή του τελικού εξαγόμενου προϊόντος.

Επειδή, η απαγόρευση των εξαγωγών εξαιτίας του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, οδήγησε σε δραματική μείωση του τζίρου και του κύκλου εργασιών των μικρών και μεσαίων γουνοποιητικών επιχειρήσεων,

Επειδή, πολλές μικρομεσαίες γουνοποιητικές επιχειρήσεις, δεν έλαβαν καμία κρατική ενίσχυση λόγω COVID-19, ενώ όσες έλαβαν, ήταν πρακτικά ασήμαντες

Επειδή, πολλές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν χαρακτηρίζονται εξαγωγικές,   αναλαμβάνουν να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες (φασόν) για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, που απαιτούνται, ώστε να παραχθεί το τελικό προϊόν και άρα συμβάλλουν στην παραγωγή του εξαγώγιμου προϊόντος,

Επειδή, την πλειοψηφία των γουνοποιητικών επιχειρήσεων αποτελούν αυτές  οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν όχι μόνο στις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο αλλά και στα καθημερινά έξοδα τους,

Επειδή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν στη στήριξη της απασχόλησης και τη συγκράτηση της ανεργίας,

 Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα κατανεμηθεί το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στις γουνοποιητικές επιχειρήσεις για τη στήριξή τους λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου;
  2. Από το σύνολο των σχεδόν 2000 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γούνας, ποιος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα επιχορηγηθούν;
  3. Θα συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του προγράμματος οι μικρές και μεσαίες γουνοποιητικές επιχειρήσεις;
  4. Τι προβλέπεται σχετικά με την εν λόγω επιδότηση για τις επιχειρήσεις φασόν που έχουν ενεργό ΑΦΜ και εμπλέκονται στην παραγωγή του τελικού προς εξαγωγή προϊόντος;

  Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Βέττα Καλλιόπη


Spread the love