//Όλα τα μέτρα στήριξης της αγοράς μέχρι το τέλος Αυγούστου

Όλα τα μέτρα στήριξης της αγοράς μέχρι το τέλος Αυγούστου

Spread the love

Η καταβολή δύο “δόσεων” της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, συνολικής αξίας τουλάχιστον 1,4 δισ. ευρώ, η διανομή των δανείων της Αναπτυξιακής Τράπεζας (περίπου 2 δισ. ευρώ από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ από σχήμα εγγυήσεων), η εφαρμογή της μειωμένης ή και μηδενικής προκαταβολής φόρου αλλά και οι αυξημένες (6-8) δόσεις για τις νέες οφειλές προς την Εφορία είναι, μαζί με τις κλαδικές δράσεις στήριξης και με το σχέδιο “Συν-Εργασία”, τα “πολεμοφόδια” που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για το δίμηνο Ιουλίου-Aυγούστου ώστε να στηρίξει την αγορά.

Επιπλέον, εφαρμόζονται τα κλαδικά μέτρα για μείωση των ενοικίων, τα οποία παρατάθηκαν και για τον Ιούλιο-Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Capital.gr (το μέτρο συνδέεται με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, των μεταφορών, της εστίασης, του πολιτισμού και του αθλητισμού).

Παράλληλα, συνεχίζει να ισχύει η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά και στα εισιτήρια των κινηματογράφων από το 24% στο 13% αλλά και στο τουριστικό πακέτο, καθώς και η δυνατότητα αναστολών.

Προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία, εποχικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία), λιανικό εμπόριο τουριστικών ειδών, καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και τις επιχειρήσεις στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Επιστρεπτέα

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται η χορήγηση του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ενώ προωθείται ο 3ος κύκλος, που επιχειρείται να πληρωθεί μέσα στον Αύγουστο, λαμβάνοντας υπόψη και την πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Σε αυτόν τον κύκλο θα συμπεριληφθούν και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους και χωρίς ταμειακή μηχανή, οι οποίες ανήκουν στον τουριστικό κλάδο.

Επίσης έχει προβλεφθεί η επέκταση της διάταξης για επιδότηση 60% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών στο πρόγραμμα “Συν-Εργασία” και για τους μήνες Αύγουστο έως Οκτώβριο.

Παράλληλα, προβλέπεται η κάλυψη από τον κρατικό Προϋπολογισμό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών έως και τον Σεπτέμβριο για τις επιχειρήσεις που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους κατά το γ’ τρίμηνο του έτους. Το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Αυξημένο ΤΕΠΙΧ

Πρόσθετα κεφάλαια 800 εκατ. ευρώ, μέσω της επιδότησης επιτοκίου, πρόκειται να δοθούν στις επιχειρήσεις. Τα κεφάλαια θα δοθούν στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Οι επιπλέον πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης που υπήρξε στην πρώτη φάση του προγράμματος και όχι για νέες αιτήσεις. Δηλαδή θα δοθούν για να καλύψουν μέρος των αιτημάτων που εκκρεμούν στις τράπεζες και τα οποία δεν καλύφθηκαν στην πρώτη φάση λόγω εξάντλησης των πόρων.

Εν τω μεταξύ, τη δυνατότητα σε προβληματικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που απασχολούν έως 50 εργαζομένους, να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού, δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στις 30 Ιουνίου ενέκρινε την 3η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, έπειτα από σχετικά αιτήματα τόσο της Ελλάδας όσο και άλλων κρατών-μελών. Σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση επέκτασης του Προσωρινού Πλαισίου, το οποίο συνιστά τη νομική βάση υλοποίησης των δράσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων –προγράμματος επιδότησης επιτοκίου υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων και Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας– προβλέπεται ότι:

– Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή για όσες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος της προβληματικής στις 31/12/2019 περιορίζεται πλέον στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία/παύση πληρωμών.

– Δεν απαιτείται, συνεπώς, πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του μισού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου τους (σύμφωνα με το σημείο 15 της νέας τροποποίησης).

Το μέτρο δεν ισχύει, σύμφωνα με πληροφορίες, αν οι εν λόγω επιχειρήσεις βρίσκονται:

– Σε διαδικασία αφερεγγυότητας.

– Έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης που δεν έχει επιστραφεί.

– Υπάγονται σε σχέδιο αναδιάρθρωσης βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

capital.gr


Spread the love